Przypisy :

{1} Królikowskii, Hubert Marcin - "6 Pomorska Dywizja Powietrznodesantowa" - Oficyna Wydawnicza "AJAKS", Pruszków 1997, str 99 ; - posługuję się nazwą Dywizji zawierającą określenie "Powietrzno-Desantowa" z myślnikiem pomiędzy członami nazwy, mimo, że Autor jedynej do tej pory monografii 6 PDP-D - H.M. Królikowski już w tytule książki posługuje się określeniem "Powietrznodesantowa", gdyż Pan Królikowski posłużył się nim niewłaściwie, prawdopodobnie przez nieuwagę. W jego książce na str. 99 w rozdziale "Aneksy" znajduje się Rozkaz MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Nr 0048/ORG z dn. 15.06.1957 r., w którym użyto, jako obowiązującej, nazwy "6 Pomorska Dywizja Powietrzno-Desantowa"

{2} tamże, str. 69

{3} Czerwiec 2008 roku - Wojsko Polskie znajduje się w toku przeformowywania w armię zawodową. Zasadnicza służba wojskowa była i jest obowiązkiem mężczyzn, obywateli polskich, wynikającym z Ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Sytuację skomplikowało prawo o podwójnym obywatelstwie, które uprzywilejowało osoby posiadające co najmniej dwa obywatelstwa ... Ci obywatele mogą do chwili uzawodowienia armii powiedzieć bezkarnie "nie chcę służyć w Wojsku Polskim" w WKU !

{4} za Królikowskii, Hubert Marcin - "6 Pomorska Dywizja Powietrznodesantowa" - Oficyna Wydawnicza "AJAKS", Pruszków 1997, str 69 ;

{5} Królikowskii, Hubert Marcin - "6 Pomorska Dywizja Powietrznodesantowa" - Oficyna Wydawnicza "AJAKS", Pruszków 1997, str 70 ;

{6} tamże, str. 50-51;

{7} tamże, str. 55-56;

{8} tamże, str. 58-59;

{9} tamże, str. 70;

{10} tamże, str. 70-71;

{11} Gołąbek, Adami - "13. Pułk Lotnictwa Transportowego " - Część 1 - "Lata 1963-1985" - w : "Lotnictwo z szachownicą" nr 9 (2-2004) ISSN 1643-5702; str 5

{12} tamże, str. 6;

{13} tamże, str. 7

{14} Meldunek bojowy 16 bpd z dn. 08.09.1968 orazMeldunek o stanie bojowym 10 bpd z 05.09.1968 w : Wywiał, Przemysław - ,, Udział 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w interwencji w Czechosłowacji w 1968 roku" - Instytut Historii UJ Kraków 2004 - publikacja internetowa - przypisy nr 33 i 35 (Przepraszam ! Odsyłacz chwilowo nie funkcjonuje !)

{15} 13 maja 1977 r. samolot 13. Pułku Lotnictwa Transportowego typu An-12 (czterosilnikowy) o numerze burtowym "50" o cywilnych znakach rejestracyjnych SP-LZA uległ katastrofie wykonując zadania na rzecz PLL "LOT". W końcowej fazie lotu na trasie Rzeszów - Bejrut (Liban) podchodząc do lądowania, zahaczył o zbocze góry w okolicy miejscowości Aramousz w Libanie. Cała załoga zginęła. Przez wiele lat ppłk pil. Tadeusz Florek, ppłk pil. Henryk Bajer, ppłk nawig. Jan Kowalik szczęśliwie "wozili" żołnierzy 6 PDP-D. Wraz z nimi zginęli w załodze : ppłk Jerzy Grzywalski, mjr Adam Rybak, kpt. Janusz Lech, chor. Kazimierz Krupa. Część ich pamięci !
w : Gołąbek, Adami - "13. Pułk Lotnictwa Transportowego " - Część 1 - "Lata 1963-1985" - w : "Lotnictwo z szachownicą" nr 9 (2-2004) ISSN 1643-5702; str 9

{16} Gołąbek, Adami - "13. Pułk Lotnictwa Transportowego " - Część 1 - "Lata 1963-1985" - w : "Lotnictwo z szachownicą" nr 9 (2-2004) ISSN 1643-5702; str 9;

{17} Królikowskii, Hubert Marcin - "6 Pomorska Dywizja Powietrznodesantowa" - Oficyna Wydawnicza "AJAKS", Pruszków 1997, str 57, 77, 80-84;

{18} Mikołajczuk Marian, Michalski Piotr - "36. Specjalny Pułk Lotnictwa Transportowego" - Część 1 - w : "Lotnictwo z szachownicą" nr 21 (1-2007) ISSN 1643-5702; str 9;

{19} Królikowskii, Hubert Marcin - "6 Pomorska Dywizja Powietrznodesantowa" - Oficyna Wydawnicza "AJAKS", Pruszków 1997, str. 77;

{20} tamże, str. 77-78

{21} tamże, str. 70;