Architektura
Czerwiec
- Lipiec
2002

Napisaliśmy przeszło miesiąc temu :

Dzisiaj chcemy zapoznać Szanownych Internautów z czymś, czego na ogół nie dostrzegają.
W prezentowanej sprawie Redakcja podjęła działania interwencyjne.
Z całą sprawą zapoznamy PT Internautów w numerze 2-3 za kilkanaście dni .
Redakcja
3 lipca 2002 r.


Ponieważ po dosyć długiej przerwie w "pogrzebie" - prace ruszyły naprzód - publikujemy uzupełnienie fotoreportażu na dole strony jako czwartą część.
Pozostały do opublikowania dokumenty nadesłane do Redakcji - będą opublikowane w numerze 4 po 15 sierpnia br. RedakcjaFotografie z dnia
23 czerwca 2002 r. - ciąg dalszy

Fotografie z pogrzebu elewacji budynku w Szczecinku przy
ul. kard. Wyszyńskiego nr 73 pod warstwą tynku i zaprawy klejowej.


Fotografie z dnia 3 lipca 2002 r.
ok. godz.14.

Obok przedstawiamy najświeższą relację z dokonywanego pogrzebu elewacji.
W tej, miejmy nadzieję, nie ostatniej drodze, będziemy towarzyszyli do końca.
Redakcja
Zdjęcia z 8 sierpnia 2002 r.
W żalu łączą się :
- Marek W. Piłat z Redakcją
oraz inne liczne osoby, którym autor oraz Redakcją serdecznie dziękują za nadesłane kondolencje !
- (lista kondolencyjna otwarta - kondolencje proszę nadsyłać na adres e-mail :
szczecinecka_gazeta@poczta.onet.pl