Budynek gospodarczy
przy ul. Königstraße nr 53
dla kupca Hermanna Allers'a -
Projekt niezrealizowany(?) z roku (?)
PLAN
CAŁKOWITY
BUDYNKU
Na reprodukcji - prezentowany budynek - widok ogólny z projektu Niżej reprodukcja planu w dużych rozmiarach
(ok. 800 x 1226 pikseli)

Oryginał prezentowanego dokumentu pochodzi z zasobów Archiwum Państwowego Koszalin; Oddział w Szczecinku i znajduje się w zespole "MZBM - Plany techniczne ul. Bohaterów Warszawy nr.nr 25-31" - teczka nr 22Całość planu budowlano-architektonicznego budynku przy dzisiejszej ul. Bohaterów Warszawy numer nieznany (dawniej Königstraße nr 53) w Szczecinku (Neustettin) autorstwa prawdopodobnie A. Ziemsa. Nie wiadomo, w którym roku projekt został sporządzony. Biorąc pod uwagę fakt, że budynek był projektowany na posesji nr 53 - można przypuszczać, że nastąpiło to w okresie przed rokiem 1904 - prawdopodobnie w końcu XIX wieku. Przypominamy, że przed rokiem 1904 zmieniono numerację posesji przy ulicy Königstraße, o czym piszemy bardziej szczegółowo na innej stronie tego działu .
Brak informacji o tym, że budynek ten został zbudowany - prowadzimy badania w celu ostatecznego ustalenia.

Niniejsza reprodukcja publikowana jest m.in. z tego powodu, że projekt jest bardzo starannie wykonany na kartonie o kremowym zabarwieniu. Do wykonania projektu posłużono się również technikami malarskimi. Projekt przedstawia trójkondygnacyjny (z piwnicami) budynek gospodarczy, prawdopodobnie z cegły o żółtawym zabarwieniu, lub otynkowany na zbliżony kolor.
Budynek miał zawierać w środkowym pomieszczeniu stajnię dla koni (Pferde Stall). Pomieszczenie to miało mieć wypełnioną piaskiem piwnicę do poziomu gruntu - za względu na obciążenie oraz mocz zwierząt. Z prawej strony miała znajdować się wozownia (Remize) i to pomieszczenie miało być w pełni podpiwniczone. Wiele mówiącą ciekawostką jest pomieszczenie z lewej strony budynku określone w części jako świniarnia (Schwein St.), ale służące jednocześnie jako ubikacja dla 2 osób. Pod pomieszczeniem tym miała znajdować się piwnica określona na rysunku jako "Dung Grube" - możliwe, że było to prymitywne szambo. Można też snuć przypuszczenie, że coś, co określono wcześniej jako oczka kloaki miało być wodopojem, paleniskiem dla kotłów z karmą dla zwierząt.

Górna kondygnacja budynku miała prawdopodobnie przeznaczenie magazynowe tj. jako magazyn siana, ziarna oraz słomy dla zwierząt. Zwraca uwagę to, że najniższa wysokość tej kondygnacji przykrytej jednospadowym dachem to 180 cm.

Budynek posiadać miał efektowną, trzyczęściową fasadę, z której wyłaniały się dwa boczne trzony zwieńczone tympanonami, wzbogacone o pilastry.
Zwieńczenie budynku miał stanowić ornament kostkowy.

Brak planu sytuacyjnego tego budynku uniemożliwia na razie określenie miejsca, w którym planowano go posadowić.

Uwaga ! Reprodukcja niniejszego projektu nie jest montażem !
Data publikacji : 06 lutego 2005 r.
Powrót do strony "ARCHITEKTURA"