Ochrona zabytków
ARCHITEKTURA
KIEDY REMONT ? Poruszamy tutaj sprawy ochrony zabytków architektury. Problemy związane z ochroną zabytków ruchomych (dzieł sztuki malarskiej, rzeźbiarskiej itd.) zajmuje się dział "Sztuka".


Opis reportażu:
Numer filmu reportażu: z

.
W dwóch reportażach przedstawiamy raport o stanie dwóch najcenniejszych zabytków architektury naszego miasta. Będziemy wzbogacać zestaw reportaży o szczecineckich zabytkach każdego miesiąca. W aktualnie prezentowanych reportażach dokonaliśmy także podsumowania działań władz miejskich w zakresie opieki nad zabytkami za ostatnich kilka lat.
Jeśli nasze spostrzeżenia zamieszczone w reportażach a zbudowane na opiniach rozmówców nie przypadną do gustu aktualnej ekipie rządzącej miastem - to trudno, fotografie, fakty mówią za nas, na naszą korzyść !
REDAKCJA

S
trona wyposażona jest oczywiście w przeglądarkę odcinków reportaży, która podaje tytuł i numer odcinka (części). Przeglądarką można sterować przy pomocy przycisków pod ekranem. Funkcjonalność "Automat" powoduje wyświetlanie kolejnych reportaży.
Adres poczty elektronicznej Redakcji : szczecinecka_gazeta@poczta.onet.pl