MISTER SZCZECINKA
ARCHITEKTURA
Przedstawiamy niniejszym dwa budynki, które naszym zdaniem winny pretendować do miana Mistera Szczecinka lat 1998 - 2000. Każdy z budynków zyskał na świetności w wyniku przebudowy. Jeden z nich został rozbudowany. Na codzień są z przyjemnością postrzegane przez mieszkańców miasta i stanowią miłe dla oka akcenty architektoniczne.
" Mister Szczecinka"
W mnogości jednakowych rozwiązań architektonicznych, podobnych elewacji i tynków - z przyjemnością spoglądamy w stronę budynków tchących innością.

Również w Szczecinku - mimo malejącego z roku na rok ruchu budowlano - inwestycyjnego powstało w ostatnich latach kilka budynków, na które warto zwrócić uwagę.
Redakcji znany jest prowadzony przez wiele lat przez "Express Wieczorny" konkurs na najładniejszy i najbardziej funkcjonalnie zaprojektowany budynek roku. Konkurs ten naśladowały w latach późniejszych liczne redakcje lokalnych gazet, prezentując na swoich łamach pretendentów do tego tytułu. Konkurs miał swoje pozytywne oddziaływanie na projektantów : architektów, inżynierów, a nawet na bezpośrednich wykonawców - robotników.Uważamy, że jest to interesujący przykład i my również (Redakcja) będziemy starali się go realizować.

W tym numerze przedstawiamy dwóch "pretendentów" do tytułu "Mister Szczecinka". Piszemy słowo pretendentów w cudzysłowie, gdyż budynki te powstały (zostały przebudowane) kilka lat temu, od kilku lat są użytkowane.
Pragniemy jednak w ten sposób zaznaczyć istnienie tych budynków w naszym mieście, ich pozytywny wpływ na kształtowanie gustów architektonicznych, przykład rzetelnego wykończenia całości, rolę detali.


Istnieje problem poznania nazwisk projektanta (ów) i wykonawców. Zaznaczamy go w każdej z prezentacji. Na ogół, bez dotarcia do dokumentacji nie możliwości
ustalenia nazwisk tych osób.
A problem dawno temu został rozwiązany ! I szkoda, że to rozwiązanie zostało zapomniane !

Otóż np. w Gdańsku, przy ul. Garncarskiej, w budynku zbudowanym w latach 50-tych (usytuowany vis a vis Banku PeKaO SA) w każdej z klatek schodowych, na wprost wejścia znajduje się tablica wykonana z piaskowca, gdzie wymienione są nazwiska projektantów i budowniczych, także robotników. Naprawdę nie mieli i nie mają się czego wstydzić po dziś dzień !
Podobnie jest w wielu innych budynkach, tyle, że inskrypcje wykonywano nie w piaskowcu, ale w betonie.
Warto wrócić do tego zwyczaju !
Niebawem zajmiemy się prezentacją zachowanej XIX-wiecznej dokumentacji istniejącego budynku widocznego w główce strony. Jest to budynek przy ul. Podwale 1 róg ul. Bohaterów Warszawy w Szczecinku. Zapraszamy ! Redakcja