PROJEKTY
ARCHITEKTURA

Na tych stronach zamierzamy prezentować powstające i świeżo powstałe projekty architektoniczne dla miasta i powiatu szczecineckiego.
Zastój w budownictwie spowodował też niestety zastój w architekturze. Odmiennie do sytuacji z lat 80-90 powstaje procentowo więcej budynków publicznych, obiektów sportowych i rekreacyjnych, obiektów sakralnych. Postaramy się zaprezentować obiekty piękne i brzydkie, funkcjonalne i niefunkcjonalne - słowem to wszystko z czym stykają sie mieszkańcy miasta i powiatu.
Niestety, grzeszą niewątpliwie władze miejskie i powiatowe ofiarowując społeczeństwu od czasu do czasu kolejny niefortunnie zaprojektowany obiekt. Przyczyną błędnego projektowania tkwią najczęściej w tym, co europejskie normy zwykły nazywać walidacją projektu, a co w przeszłości ze względu na formę nazywano konsultacjami społecznymi.
W tym numerze wracamy do sprawy, w której owej walidacji zabrakło. W efekcie powstał pomnik głupoty szczecineckich władz miejskich. Z satysfakcją oświadczamy, że uczyniliśmy wiele, aby ową zbędną głupotę rozsławić. Przyrzekamy uczynić jeszcze więcej, bowiem mimo iż upłynęło kilka miesięcy - władze miejskie Szczecinka nie udzieliły nam jakichkolwiek wyjaśnień w udokumentowanej i opisanej sprawie. Przyjemnej lektury !
Redakcja
Stadion szczecineckiego OSiR - wydano miliony złotych na "europejskiego" formatu stadion z toaletami, szatniami etc. Dla zawodników udostępniono dwa kontenery (z lewej) - szatnie mają być pewnie dla urzędników z ekipy burmistrza Golińskiego. Wydaje się, że jest to puentą całej sytuacji - pod pretekstem budowy stadionu zbudowano przede wszystkim biura OSiR. Tylko po co ten kosztowny pretekst ?
Stadion OSiR Szczecinek

Materiał zebrany w tej sprawie jest bardzo obszerny i zawiera także materiały archiwalne aż lat 30-tych XX wieku, w tym reprodukcje oryginalnych dokumentów z tego okresu. Aby zapoznać się z materiałem proszę kliknąć na migającą ikonkę z napisem "Zobacz" ,"Więcej" lub niebieskie strzałeczki umieszczone poniżej i powyżej.

Dostęp do materiałów z lat trzydziestych XX wieku ze strony głównej artykułu.
Kliknij -----> .

Niebawem przedstawimy dokumentację dotyczącą oddanej do użytku kilka miesiecy temu pływalni miejskiej, uważanej, chyba słusznie, za najdroższą pływalnię w Polsce (koszt - 16 milionów złotych), a która może również pretendować do innego "honorowego" tytułu - najpłytszej (czy przez to bezpiecznej ?) krytej pływalni w Polsce, gdyż największa głębokość niecki basenu ma 2 m. Zasadność drugiego tytułu właśnie sprawdzamy !
Nie ulega też wątpliwości, że "honorowe" tytuły obiektów są wątpliwą zasługą dotychczasowej ekipy zarządzającej miastem.
Zapraszamy !
Redakcja