Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
BARWICE
kod pocztowy: 78-460 ul. Bolesława CHROBREGO nr 44
telefon :
+48- 94 - 373 - 6129
adres poczty elektronicznej (e-mail) : zgkim_barwice@poczta.fm

Wykonuje bardzo starannie remonty elewacji budynków oraz elementów wystroju zewnętrznego budynków zabytkowych (sztukaterii) włącznie z odtwarzaniem tych elementów.
Materiał przedstawiający rezultaty pracy do pobrania w pliku - kliknij tam --->
Powrót do strony ARCHITEKTURA - Uwagi