Ochrona zabytków
ARCHITEKTURA
OCHRONA ZABYTKÓW Poruszamy tutaj sprawy ochrony zabytków architektury. Problemy związane z ochroną zabytków ruchomych (dzieł sztuki malarskiej, rzeźbiarskiej itd.) zajmuje się dział "Sztuka".

Ta strona chwilowo służy jako łącznik do istniejących w tym temacie stron, a zwłaszcza do strony raportu o stanie najcenniejszych szczecineckich zabytków tj. gotyckiej wieży b. kościoła św. Mikołaja oraz zamku książąt zachodniopomorskich.
Kliknij na umieszczone niżej niebieskie strzałeczki lub migające napisy "Zobacz" oraz "Więcej" !
Oczywiście chwilowo. Będzie wzbogacona w następnym numerze o galerię fotografii budynków publicznych miasta Szczecinka i powiatu szczecineckiego.
dalej

Jak powszechnie wiadomo - zdecydowana większość tych obiektów pochodzi z okresu niemieckiego, wiele z nich reprezentuje style właściwe tylko architekturze nazizmu, ale zgodnie z przepisami są one (budynki) niejednokrotnie wpisane do rejestru zabytków.
Postaramy się także spowodować opublikowanie listy zabytków architektury objętych ścisłym nadzorem konserwatorskim w mieście i powiecie. Nie jest ona zbyt obfita ilościowo i porównanie ilości wpisanych na listę zabytków z innymi podobnymi obszarami daje obraz konieczności wykonania wielkiej pracy przez służby konserwatorskie.
REDAKCJA
Adres poczty elektronicznej Redakcji : szczecinecka_gazeta@poczta.onet.pl