Reprodukcja korespondencji
w sprawie dostaw deficytowych materiałów budowlanych
na budowę Mozarthalle w Neustettin (Szczecinku)
z czerwca 1939 roku
pomiędzy
Stadtbauamt (Miejskim Urzędem Budowlanym) w Neustettin (Szczecinku)
a burmistrzem (Bürgemeister) Neustetin.


Korespondencja zawiera na jednej kartce papieru (wszak to krótko przed wybuchem wojny, czasy deficytu papieru !) korespondencję z Miejskiego Urzędu Budowlanego (Stadtbauamtu) do burmistrza (Bürgermeistra) Neustetin (Szczecinka) z dnia 12 czerwca 1939 r. oraz odpowiedź burmistrza do tegoż Miejskiego Urzędu Budowlanego.

Sprawa dotyczy otrzymania niezbędnego do budowy Mozarthalle drewna, a także otrzymania przydziału cementu i stali na budowę tejże Mozarthalle.
Prawdopodobnie w budowę zaangażował się miejscowy Urząd Pracy (Arbeitsamt), który nie wywiązał się z dostaw. Jest o tym mowa w piśmie Urzędu Budowlanego i to w brzmieniu "nie ma co na nich liczyć".
Przypuszczalnie Arbeitsamt otrzymuje kopię niniejszego pisma lub jest o jego treści powiadomiony.

Odwrotna odpowiedź burmistrza wspomina o możliwości nabycia niezbędnego drewna na tzw. "wolnym" rynku, gdyż nie ma możliwości zakupu drewna z kontygentu (zapewne tańszego).
Wstępnie wnioskować z treści tej korespondencji można, że w tym czasie materiały takie jak cement, stal lub drewno były reglamentowane w III Rzeszy, a ponadto, że stal i cement, w odróżnieniu od drewna budowlanego, były niedostępne na miejscowym wolnym rynku.

Szczegółowa treść pisma w języku polskim dostępna będzie na tej samej stronie za kilka dni poprzez zetknięcie wskaźnika myszki z reprodukcją.

Autor publikacji - Marek W. Piłat.


Reprodukcja dokumentu ze zbiorów Archiwum Państwowego Koszalin, Oddział Szczecinek; 78-400 Szczecinek, ul.Parkowa 3
Zespół : "Akta miasta Szczecinka (1684-1945) - dokumentacja techniczna."
Sygn. 7 str.


Opublikowano dn. 02.06.2006 r.
Poprawiono dn.