FONON
Nie interweniowaliśmy u władz. Staramy się o stworzenie fundacji, która da nam możliwości udzielania szerszej pomocy, także występowania do władz w czyimś imieniu.

Wielokrotnie interweniowaliśmy udzielając bezinteresownie pomocy przyjaciołom oraz nieznanym osobom, które nas o to prosiły. Nasze interwencje kierowaliśmy do bezpośredniej przyczyny starając się pomóc np. w usunięciu lub przemieszczeniu uciążliwego duktu.

W najbliższych miesiącach sprecyzujemy powody, które mogą spowodować naszą interwencję. Określimy także metody interwencji zgodne z prawem i stosowane przez REDAKCJĘ.


Niestety, jedyną możliwością skontaktowania się z Redakcją jest poczta elektroniczna, z której rzadko korzystają starsi wiekiem. Internet staje się coraz bardziej popularny, więc warto poprosić o pomoc sąsiada z komputerem. Adres poczty elektromnicznej redakcji poniżej.

Zapraszamy !

REDAKCJA

Powrót do strony tytułowej GAZETY adres e-mail Redakcji : szczecinecka_gazeta@poczta.onet.pl