FONON
Nie mamy wątpliwości, że miejsca takie występują, zwłaszcza na drogach.
Niektórzy z nas wielokrotnie ostrzegali kierowców pojazdów o możliwości trafienia w obszar duktu fononowego powodującego utratę kierunku lub równowagi. Niejednokrotnie ostrzeżenia tego typu wypowiadali sami kierowcy.
Wiemy również, że wiele tego typu uwag zgłaszanych było Policji Drogowej przez świadków oraz uczestników kolizji i wypadków drogowych.

Przypominamy, że z tym zjawiskiem, diagnozowanym nieraz słusznie przez radiestetów jako miejsca występowania podziemnych cieków wodnych i związanego z tym niebezpiecznego pola elektromagnetycznego Policja Drogowa ma do czynienia od około 30 lat. W wielu miejscach ustawiono specjalne, ostrzegawcze znaki drogowe.

Ponadto istnieją miejsca niebezpieczne poza drogami - głównie w naszych domach.
Powoli inwentaryzujemy takie miejsca sporządzając mapy duktów.


ZDARZENIE W BRANDE - DANIA W DNIU 29 września 2008 roku.

opis zdarzenia w przygotowaniu. Będzie dostępny 4-5.10.2008 r. Przepraszamy ! Dziękujemy !
Zapraszamy na tą stronę i radzi będziemy wskazać publicznie niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego miejsca. Niestety, nie potrafimy określić, kiedy zakończymy to zadanie. Nie korzystamy z jakiejkolwiek pomocy, wszystkie prace wykonujemy na własny koszt.


REDAKCJA

Powrót do strony tytułowej GAZETY