Prezentujemy niżej jedną widokówkę naszego miasta z roku 1902 lub 1907 (wówczas nazywało sie Neustettin) przedstawiającą perspektywę dzisiejszej ulicy Bohaterów Warszawy w kierunku dzisiejszej ulicy Kościuszki jako pretekst do poinformowania o pracach związanych z powstającą "Historią miasta Szczecinka".

Przedstawiony na stronie tytułowej naszej Gazety Internetowej PLUS-MINUS fragment tej widokówki miał za zadanie zwrócić Państwa uwagę na dziwną konstrukcję znajdującą się na budynku poczty.
Konstrukcja ta przypomina albo antenę telewizyjną lub antenę radarową. Tymczasem jest to konstrukcja spełniająca zadanie identyczne jak znane powszechnie słupy telefoniczne, tyle że w centrum naszego miasta na początku wieku XX umieszczana na dachach domów przy głównych traktach.
Zwracamy Państwu na to uwagę, choć zobaczyć dzisiaj słup telefoniczno - telegraficzny w naszym mieście nie jest wcale łatwo, gdyż miasto objęte jest podziemnymi magistralami kablowymi.
Zdecydowanie łatwiej zobaczyć takie konstrukcje na absolutnie współczesnych fotografiach z dużych miast "bogatej" Ameryki, i to z bezpośredniej bliskości centrów tych miast.


Przy okazji z przyjemnością informujemy, że Pan Krzysztof RYNKIEWICZ podjął się pracy związanej z zebraniem dokumentacji i spisaniem "Historii telekomunikacji w mieście Szczecinek" i od pewnego czasu to czyni.
Życzymy mu owocnej pracy !


Nie bacząc na to, ze strona ta dotyczy telekomunikacji informujemy także, iż :

- Pan Jarosław PIETRZYK prowadzi prace naukowo - badawcze w zakresie historii filmu w naszym mieście;
- Pan Bogusław FLORENCKI wraz z Markiem W. PIŁATEM przygotowują do publikacji w Internecie obszerną "Historię nurkowania w mieście i powiecie Szczecinek" - licząc na pomoc nestora szczecineckich płetwonurków Pana Kazimierza Łosia, który lada dzień powinien przyjechać z Berlina;
- Marek W. PIŁAT przygotowuje historię żeglugi wodnej i powietrznej tego regionu
oraz trwają prace związane z tłumaczeniem niemieckojęzycznej historii Szczecinka autorstwa Tuempla.

Kilka uwag dotyczących prezentowanej widokówki Szczecinka (Neustettin). Nie ma pewności, kiedy fotografia do widokówki została wykonana - na górnym marginesie widokówki znajduje się trudna do odczytania data "2.10.02" lub "2.10.07". Niemożliwym okazało się także odczytanie odręcznego tekstu, który mógł ewentualnie coś wyjaśnić.

Fotografia została wykonana z rogu dzisiejszej ulicy księżnej Elżbiety oraz Bohaterów Warszwy. Większość budynków północnej pierzei ulicy (po prawej) istnieje po dziś dzień, choć mają nieco zmienione fasady.
Natomiast pierwsze trzy budynki po lewej stronie ulicy widzianej na widokówce nieistnieją (tam gdzie drzewko), a na ich miejscu znajduje się dzisiejszy Hotel Pomorski lub tez luka w zabudowie. Na dachu jednego z budynków po lewej stronie widnieje pojedyńczy "słup" telefoniczny. Duże rozmiary "słupa" na dachu poczty należy tłumaczyć tym, że w budynku tym znajdowała się centrala telefoniczna i w związku z tym zbiegały się tam wszystkie linie telefoniczne.

W głębi ulicy widnieje w pierwotnej, prawie nie zmienionej do dziś formie budynek sądu.Ostatni z budynków po prawej stronie przed dzisiejszą ulicą Podwale tzw. "Bałtyk" lub "dom Maatz'ego" ma bogatą dokumentację na naszych stronach internetowych, podobnie jak następny (wysunięty w ulicę budynek).


Powrót do strony tytułowej PLUS-MINUS