Dokumentacja fotograficzno-filmowa dostępna jest poprzez zamieszczoną niżej wyświetlarkę w technologii Macromedia FLASH. Graficzna instrukcja obsługi wyświetlarki - poniżej. Plik ma około 2 MB.
Plik dokumentacji dostępny jest także do pobrania w formie samoinstalującej się na komputerze - w celu pobrania proszę kliknąć NIŻEJ prawym przyciskiem myszy i wybrać ZAPISZ OBIEKT DOCELOWY JAKO..