Ogłoszenia
Październik
2002

Informujemy uprzejmie Szanownych Państwa, że przyjmujemy do publikacji ogłoszenia bezpłatne.

Ogłoszenia można nadsyłać na poniższy adres poczty elektronicznej :
ogloszenia_gazeta@poczta.onet.pl
Uprzejmie informujemy PT Internautów i Czytelników, że na specjalnie przygotowanych stronach publikowane będą ogłoszenia nadsyłane pocztą elektroniczną. Redakcja dołoży starań, by ogłoszenia miały atrakcyją formę i przyniosły pożądany przez ogłaszającego efekt.
Przyjmujemy ogłoszenia bezpłatne o następującej tematyce :
komputery, oprogramowanie
mieszkaniowej
motoryzacyjnej
sprzedaż, zamiana, darowizny mebli i wyposażenia mieszkań
zlecanie prac dorywczych
poszukiwanie prac dorywczych
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść nadesłanych ogłoszeń. Opublikowanie ogłoszenia dokonywane jest w czasie jednego tygodnia. Ogłoszenia publikowane będą przez okres 2 tygodni. Skrócenie terminu jest możliwe. Przedłużenie terminu publikowania wymaga ponownego zgłoszenia ogłoszenia.
Ogłoszeń płatnych nie przyjmujemy - Redakcja nie prowadzi działalności gospodarczej !
Objętość ogłoszenia nie powinna przekroczyć rozmiaru 170 x 100 pikseli tzn. powinna być zbliżona rozmiarami do fotografii ratusza powyżej (pionowo lub poziomo) - jednak Redakcja nie czyni z objętości ogłoszenia problemu.
Redakcja