Wodnosamolot - statek powietrzny przystosowany do startu, lądowania i poruszania się na powierzchni wody,a mogący być jako konstrukcja samolotem na pływakach, łodzią latającą, samolotem-amfibią;
UWAGA ! Nową pisownię tego słowa, a mianowicie Woddnosamolot zaproponowało Wydawnictwo BELLONA w Warszawie publikując polskie tłumaczenie książki Michaela Sharpe "Dwupłatowce, trójpłatowce i woddnosamoloty" Warszawa 2001; ISBN 83-11-09273-7

Śmigłowiec-amfibia - śmigłowiec lub wiatrakowiec przystosowanydo startu, lądowania i poruszania się po powierzchni wody - jako konstrukcja będący statkiem powietrznym na pływakach, z pływakami oraz posiadającym podwozie kołowe do przemieszczania się po lądzie. Śmigłowiec nazywany jest też helikopterem.

Łódź latająca - statek powietrzny posiadający odpowiednio ukształtowany i skonstruowany kadłub wypornościowy, który umożliwia wykonywanie startów i lądowań z powierzchni wody. Kadłub na ogół swoim kształtem przypomina łódź - stąd nazwa.Tym co odróżnia ten typ konstrukcji od innych jest brak podwozia kołowego do lądowania i startów.

Samolot-amfibia - można przyjąć, że jest to łódź latająca posiadająca trwale zamocowane podwozie (wciągane lub stałe)umożliwiające wykonywanie startów i lądowania na lotniskach stałych (gruntowych)i np.lotniskowcach. Ten typ wodnosamolotu ma również cechy łodzi latającej.

GRUPA - pod tym pojęciem należy rozumieć grupę ludzi biorących udział w realizacji Projektu "Hydro-Avia-XXX" - w okresie początkowym, przed zarejestrowaniem działalności nie posiadającą osobowości prawnej.W Grupie funkcjonują Zespoły, które zawiązują się samoistnie i zajmują realizacją konkretnego Projektu.
Projekt "Hydro - Avia-XXX" - ogólna nazwa oznaczająca zespół projektów, zwanych także celami, a mianowicie :
Projekt X -
"Hydro - Avia - Park" -
Cel Nr 1
Projekt XX -
"Hydro - Avia - Show" -
Cel Nr 2
Projekt XXX -
"Hydro - Avia - Port" -
Cel Nr 3


MWPL - skrót nazwy Międzynarodowy Wodny Port Lotniczy w Szczecinku na jeziorze Trzesiecko. Ma powstać w efekcie zrealizowania wspomnianegowyżej Celu nr 3 jako pierwszy w Polsce.

Instytut Hydro-Avia - Fundacja - nazwa osoby prawnej, o której zarejestrowanie wraz z podanym brzmieniem nazwy wystąpi grupa inicjatorów - fundatorów najprawdopodobniej w m-cu kwietniu 2002 r.

     


Wodowisko - obszar wodny wraz z przylegającą przestrzenią powietrzną, na którym dozwolone jest wykonywanie operacji lotniczych, takich jak: start, lądowanie, przemieszczanie przez odpowiednio skonstruowane lub przystosowane statki powietrzne: wodnosamoloty i śmigłowce-amfibie. Polskie Prawo Lotnicze nie przewiduje użytkowania tego typu lotnisk.
Plik w formacie "pdf" zawierający Prawo Lotnicze - tekst ujednolicony - możesz pobrać z innej strony tej witryny.

Lotnisko nawodne - to samo znaczenie, co użyty wyżej termin "wodowisko". Odnotowałem dlatego, że jest to pierwszy, historycznie udokumentowany, oficjalny termin na określenie tego typu lotniska. W znanej mi dokumentacji termin ten pojawił się w pismie Głównego Inspektora Lotnictwa Cywilnego Zbigniewa Mączki o sygn. GLC-L-3-513/19/02 z dnia 23.01.2002 roku.

Wodne lotnictwo - tym pojęciem określam grupę ludzi i maszyn, uprawiających działalność lotniczą czy to w sposób amatorski czy zawodowy, ale zawsze związany z trzema żywiołami (formami)natury : powietrzem, wodą i lądem przy pomocy maszyn do tego przystosowanych. W odróżnieniu od tradycyjnego lotnictwa, które wykorzystuje dwa żywioły (ląd oraz powietrze)- najtrudniejsze operacje - starty i lądowania - wykonywane są w kontakcie z wodą.
Wydaje się, że to pojęcie nie funkcjonowało dotychczas.     
 Wykaz pojęć uzupełniany jest na bieżąco.
"Hydro-Avia-Projekt XXX" - informacje ogólne |
 | Projekt X"Hydro-Avia-Park" |  | Projekt XX"Hydro-Avia-Show" |
| Projekt XXX"Hydro-Avia-Port" |
Ustalenia przedprojektowe | Zasady realizacji Projektu | Indeks tematów Projektu |
Wykaz tematów opracowań dla uczelni |
Linki |