Projekt "Hydro-Avia-XXX" SzczecinekTematycznie uporządkowane wykazy tematów podane są w menu dolnym.
Menu podręczne udostępnia całą witrynę. Otwieranie, zamykanie menu - 2 kliknięcia lewym przyciskiem.
 
 Architektura :

1). Koncepcja małego portu śródlądowego dla wodnosamolotów i śmigłowców-amfibii
      przystosowanego do przyjmowania ruchu międzynarodowego z zapleczem technicznym,
      połączonego z ekspozycją wodnosamolotów i śmigłowców-amfibii na wodzie oraz naziemną
      częścią techniczno-wystawienniczą "Hydro-Avia-Parku".

2). Projekt architektoniczny małego portu śródlądowego dla wodnosamolotów i śmigłowców-
      amfibii przystosowanego do przyjmowania ruchu międzynarodowego z zapleczem
      technicznym, połączonego z ekspozycją wodnosamolotów i śmigłowców-amfibii na wodzie
      oraz naziemną częścią techniczno-wystawienniczą "Hydro-Avia-Parku".

3). Projekt zagospodarowania przestrzeni wystawienniczej "Hydro-Avia-Parku" na cele
      ekspozycji :
     - historia wodnosamolotów i śmigłowców-amfibii;
     - pomieszczenia robocze pilotów wodnosamolotów i śmigłowców armii różnych państw
        oraz lotnictwa cywilnego;


  Budownictwo i inżynieria wodna :

1). Projekt inżynieryjno-budowlany portu jeziorowego dla silnikowych jednostek pływających takich jak:
      kutry holownicze, wodnosamoloty, śmigłowce-amfibie z zabezpieczeniami ekologicznymi z
      wykorzystaniem jako materiałów budowlanych kamienia granitowego oraz betonu zbrojonego i
      konstrukcji stalowych .

2). Projekt inżynieryjno-budowlany pochylni do wodowania wodnosamolotów, śmigłowców-amfibii i małych
     jednostek pływających z kamienia granitowego oraz betonu zbrojonego.

3). Projekt inżynieryjno-budowlany stałego zakotwiczenia wodnosamolotu-łodzi latającej o całkowitej
      długości kadłuba 26,5 m oraz rozpiętości pływaków podskrzydłowych ok 20 m z uwzględnieniem
      umieszczenia kotw pod wodą.

4). Projekt inżynieryjno-budowlany stałego zakotwiczenia śmigłowca-amfibii o całkowitej długości ok. 21 m,
      kadłuba pływającego ok. 12 m oraz szerokości 3,5 m z uwzględnieniem umieszczenia kotw pod wodą.

5). Projekt inżynieryjno-budowlany prowizorycznego stanowiska postojowego dla samolotu i śmigłowca z
      dostępnych prefabrykowanych elementów budowlanych.


6).  Projekt inżynieryjno - budowlany mola z kamienia polnego z nawierzchnią żelbetową o nośności około
      15 t o długości całkowitej do 30 m, szerokości nawierzchni mola do 3 m zagłębionego w wodach
      jeziora do maks. 2 m.
     


  Grafika i wzornictwo przemysłowe :

1). Projekty znaków graficznych "Projektu "Hydro-Avia-XXX"; "Hydro-Avia-Parku", "Hydro-Avia-Show" oraz
      "Hydro-Avia-Portu Szczecinek".

2). Projekty czapek, szalików, apaszek oraz innych akcesoriów ubraniowych "Projektu "Hydro-Avia-XXX";
      "Hydro-Avia-Parku", "Hydro-Avia-Show" oraz "Hydro-Avia-Portu Szczecinek".

3). Projekty graficzne afiszy i plakatów oraz druków reklamowych "Projektu "Hydro-Avia-XXX",
     "Hydro-Avia-Parku", "Hydro-Avia-Show" oraz "Hydro-Avia-Portu Szczecinek".

4). Projekt graficzny pamiątkowego biletu wstępu do "Hydro-Avia-Parku" opartego na pomyśle "Książka
      lotów pilota - adnotacja stemplem o wykonaniu lotu nr... w dniu ..."


Wstecz do Założeń ogólnych Projektu "Hydro-Avia-Projekt XXX" - informacje ogólne |
 | Projekt X"Hydro-Avia-Park" |  | Projekt XX"Hydro-Avia-Show" |
| Projekt XXX"Hydro-Avia-Port"|
| Ekologia, Ekonomika i Rachunkowość, Marketing | |Pożarnictwo, Prawo, Prawo i Zarządzanie |
| Urządzenia Elektryczne, Zarządzanie | | Informatyka | | Indeks tematyczny |