Stadion OSiR w Szczecinku - czy wybuchnie skandal ?
Jak napisałem w swoim artykule w styczniu 2002 r. przebudowany wielkim nakładem kosztów stadion OSiR w Szczecinku posiada następujące wady :

Oś podłużna starego, zmodernizowanego stadionu OSiR Szczecinek, a także oś podłużna pobudowanych trybun dla widzów, mieszczących biura i magazyny OSiR - są niezgodne z europejską i polską normą budowlaną.
Usytuowanie nowych trybun na zmodernizowanym stadionie jest niezgodne z zaleceniami europejskich norm budowlanych i uniemożliwia swobodne oglądanie zawodów na płycie stadionu, grożąc porażeniem wzroku widzów. Narusza to przypuszczalnie również polską normę dot. widoczności na terenie obiektów sportowych oraz normę medyczną.

Jest niezrozumiałe dla wielu osób jak można było przystępując do wielomilionowej inwestycji pominąć normy oraz wspomniany wyżej zdrowy rozsądek.

Wyraziłem również opinię, że wady usytuowania trybun od strony ul. Mickiewicza jako miejsca do oglądania zawodów sportowych, mimo braku odpowiednich norm, ale z powodu zdrowego rozsądku, były znane już wcześniej.

Czasochłonna kwerenda w szczecineckim odziale Archiwum Państwowego przyniosła zdumiewające odkrycie. W zespole akt Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych przekazanym do szczecineckiego Archiwum Państwowego z Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Szczecinku odnalazłem plany techniczno-budowlane z czasów hitlerowskich dotyczące stadionu OSiR, które niżej przedstawiam.

Plany techniczno-budowlane trybun na stadionie z czasów hitlerowskich, nieczytelne w tej skali. Proszę kliknąć na zdjęcie lub link (odsyłacz), by obejrzeć w powiększeniu . Na powiększonych reprodukcjach aktywne odsyłacze (linki) .
Reprodukcja z oryginału znajdującego się w Archiwum Państwowym Koszalin Oddział w Szczecinku, w : Zespół Akta miasta Szczecinka (1684-1945) - dokumentacja techniczna; sygn. nr 7; str. 44. Reprodukcja z oryginału znajdującego się w Archiwum Państwowym Koszalin Oddział w Szczecinku, w : Akta miasta Szczecinka (1684-1945) - dokumentacja techniczna; sygn. nr 7; str.45

Jak wynika to wyraźnie z przedstawionych na reprodukcjach planów stadionu i jego okolic, a także planów trybun - były one usytuowane od strony brzegu jeziora. Był to niewątpliwie objaw zdrowego rozsądku, gdyż usytuowanie osi podłużnej stadionu wynikało raczej z posiadanego, wolnego miejsca (placu) niźli z normy i doświadczenia (norma wówczas nie istniała).
Wspomniane wyżej ograniczenie, wymuszające określone działanie władz miejskich Neustettin (Szczecinka) w latach trzydziestych nie dotyczyło współczesnych, szczecineckich władz miejskich.
Miasto w tym czasie było albo właścicielem całości terenu pomiędzy jeziorem Trzesiecko a ulicami Mickiewicza - Szczecińską (tzw. teren OSiR lub stadionu), albo mogło przejąć te tereny nieodpłatnie od Skarbu Państwa. Mimo to "miasto" reprezentowane przez ówczesną Radę Miejską oraz burmistrza Golińskiego z ekipą dobrowolnie narzuciło sobie fatalne ograniczenie i postanowiono wydać olbrzymie pieniądze na nieprzemyślaną inwestycję.

Przy okazji, nie mogę zapomnieć o naszych tj. szczecineckich "przodkach", aby nie podkreślić faktu, że nazizm nie był popularną ideą wśród mieszkańców Neustettin (Szczecinka), ani też władz miejskich, które w dużej mierze zależne były w latach trzydziestych od armii (Wehrmacht).

Pewnie z tego powodu nazistom przydzielono podmokły plac na uboczu miasta pod zagospodarowanie. Niestety, jak wynika m.in. z przedstawionych dokumentów - władze miejskie Neustettin (Szczecinka) uległy nazistom także w ten sposób, iż przyjęły nazwę Adolf Hitler Platz dla wspomnianego obszaru.
Co do nowoczesności i funkcjonalności stadionu OSiR w Szczecinku nie można mieć w tej, negatywnej sytuacji wątpliwości , a jego uroda nas ze wspomnianych powodów nie cieszy.

Więc po co i komu potrzebny był ten stadion ?

Autorowi i Redakcji stadion kojarzy się raczej z dekoracją ! A na dodatek mamy na to dowody ....


Fotografia obok przedstawia obiekty stadionu OSiR widziane przez ogrodzenie od strony jeziora. Widoczek sielski i urokliwy !

- Tylko, po co z lewej strony usytuowano jako "niezbędny" element funkcjonalności, urody i nowoczesności stadionu pomalowane na fiołkowy kolor dwa kontenery ???
Te kontenery są dowodem naszego twierdzenia, że nie dla sportu i sportowców był budowany ten obiekt !
Od momentu uruchomienia stadionu po rozbudowie, kontenery były i są użytkowane jako szatnie dla sportowców toczących boje na boiskach stadionu !
.
Nie raz i nie dwa okazało się, że władzom miejskim niezbędna jest dekoracja ich własnych dokonań, a budowa "europejskiego" stadionu - tego pretekstem !

Dla naszych przyjaciół i sympatyków spoza Szczecinka Redakcja dedykuje fotografię obok, wykonaną z tego samego prawie miejsca, co zdjęcie wyżej. Jak widać - obiekt potężny, więc musiał być kosztowny. Pewnie z tego powodu wypełnia się częściowo widzami kilka razy w roku !Minęły lata .... Przeszło dwa !
Na przełomie maja i czerwca 2004 roku ni stąd, ni zowąd pojawiła się metalowa, trójrzędowa trybuna.

W ten sposób konieczność zmusiła władze miasta do przyznania nam racji !

A co z resztą stadionu ? Reszta musi zostać, gdyż kosztowała niemało, nie da się jej za małe pieniądze przesunąć.
Za kilkadziesiąt lat rozbiorą w Szczecinku jedną mało przydatną budowlę, która już w tej chwili porasta pleśniami i porostami !


Tyle, że to były nasze pieniądze !

Czy to już finał sprawy ? Nie!
W dalszym ciągu brak ze strony władz odpowiedzi na postawione już w 2002 roku pytania (poniżej).

Ponadto odnotowujemy pozytywny fakt wywiezienia z terenu stadionu dwóch kontenerów, które przez lata służyły jako szatnie, mimo posiadania na obiekcie odpowiednich pomieszczeń (szatnie, łazienki, WC).

Ponawiamy pytania zawarte w pierwszej części artykułu(ze stycznia 2002 r.):

Kto zadecydował o wadliwym usytuowaniu płyty modernizowanego stadionu ?
Kto zadecydował o niewłaściwym usytuowaniu trybun przy płycie stadionu ?
Czy do wadliwego zmodernizowania stadionu posłużono się również funduszami Unii Europejskiej ?
Czy do wadliwego zmodernizowania stadionu zaangażowane były środki Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Funduszu Konserwacji Zabytków ?
Marek W. Piłat
Szczecinek, dnia 30 maja 2002 r.
Aktualizowane 29 stycznia 2005 roku.
Adres Redakcji : szczecinecka_gazeta@poczta.onet.pl