Dowody zależności władz miejskich
od władz wojskowych III Rzeszy
z dokumentów w Neustettin (Szczecinek)
z lat 1938 -1939
Reprodukowane dokumenty ze zbiorów Archiwum Państwowego Koszalin O/ Szczecinek
Zespół : Zespół akt MZBM Szczecinek - Plany techniczne - jez. Trzesiecko teczka nr 7.
"Akta miasta Szczecinka (1684-1945) – dokumentacja techniczna", sygn. 7.

Po dotknięciu reprodukcji wskaźnikiem myszy można zapoznać się z odpowiednim dokumentem miasta.
Wymieniony w dokumencie "Festungspionierstab 5" (5 Sztab Saperów Fortecznych (?))- każe to przypuszczać, że rejon Neustettin (Szczecinka) był w tym czasie twierdzą.
Dokument Zespołu "Akta miasta Szczecinka (1684-1945) – dokumentacja techniczna", sygn. 7, str. 205-206.
W niniejszym dokumencie występuje "Heeresdienststelle 1" (1 Oddział Dowództwa Sił Zbrojnych), co oznacza, że Neustettin (Szczecinek) miał strategiczne znaczenie dla obronności III Rzeszy oraz dla planowanej przez hitlerowską armię agresji na Polskę.
Dokument Zespołu "Akta miasta Szczecinka (1684-1945) – dokumentacja techniczna", sygn. 7, str. 91-92.
Podobne pismo jak wyżej - z wcześniejszą o kilka miesięcy datą.
Dokument Zespołu "Akta miasta Szczecinka (1684-1945) – dokumentacja techniczna", sygn. 7, str. 56-57.
Autor publikacji : Marek W. Piłat
Data publikacji : 2001 rok
Poprawiono dnia 26 maja 2006 r.