Opis fononowej metody prowokacji kórwy-konfidenta Policji
On jest chory na AIDS.....
Publikacja nastąpi po ??? niestety, nie wiem kiedy, ale na pewno do 31 grudnia 2002 r. Przyczyną nie jest brak owego przykrego doświadczenia, gdy kórwa-konfident fononowy "posyła" za mną tytułowy tekst (niby, że jestem chory na AIDS). Wyjaśniam, że nigdy nie chorowałem na ten zespół chorobowy, a nawet gdyby tak było - to jestem zapewne jedyną osobą, która wyzdrowiała, a choroba nie pozostawiła śladów. Przepraszam za niedotrzymanie terminu publikacji !
Marek W. Piłat