Opis fononowej metody prowokacji kórwy-konfidenta Policji
On gwałci wasze kobiety.....
To gwałciciel !