Zapis jednego dnia z życia prześladowanego ....
Jeden dzień z życia
prześladowanego.... niewiele ?
Zapis wydarzeń jednego dnia z życia osoby prześladowanej metodami fononowymi przez konfidentów Policji
jest dostępny !!!!.

Na razie tylko w formie reprodukcji odręcznych notatek sporządzanych w toku zajęć
szkoleniowych.
Tu uwaga - posiadam certyfikat międzynarodowy z zakresu informatyki, jestem także specjalistą w zakresie obsługi niektórych oprogramowań firmy IBM, mam dobre referencje, nie jestem konfliktowy .....
Mimo to - nie znajduję pracy w coraz uboższym środowisku przemysłowym i usługowym w promieniu około 60 km od Szczecinka. Nadmiar informatyków !!!!!!!!!!!!
Urzędy Pracy nie dysponują środkami na przekwalifikowanie. Z trudem znalazłem sponsora na szkolenie w zakresie wdrażania systemów zarządzania jakością zgodnych z normą PN-EN 9001:2000. Tylko szkolenie (bez wdrożenia) wraz z dojazdami kosztuje sponsorującą firmę niebagatelną kwotę około 13.000 zł. Za jedną godzinę zajęć na kursie firma płaci w sumie około 800 zł ! Część z tych kosztów ponosi budżet państwa !
Jestem o krok od osiągnięcia uprawnień auditora wewnętrznego w zakresie wdrażania systemów zarządzania jakością. Tymczasem zmuszony jestem marnotrawić czyjeś pieniądze , a potem sam nadrabiać zaległości tylko dlatego, że :

państwo polskie nie chce uznać istnienia fononu oraz przyjąć do wiadomości, że istnieje nowa (od 12 lat), "polska" metoda prześladowania ludzi;
żle funkcjonuje policja, prokuratura i sądownictwo;
kórwa konfident fononowy policji - bezkarny sadysta, wielokrotnie jak oświadcza, karany sądownie - nadużywa instytucji prawnej tajnego współpracownika (która powinna zostać zlikwidowana) i jest podżegany do popełniania przestępstw przez powołanych do ścigania tychże przestępstw funkcjonariuszy państwowych.
Uwagi dotyczące reprodukowanych notatek :

notatki powstawały w toku normalnych zajęć szkoleniowych w miejscowości odległej o ponad 100 km od Szczecinka, gdzie "rezyduje" kórwa konfident fononowy policji jako osoba fizyczna. Notatki nie obejmują czasu podróży tam i z powrotem .
Niektóre z zapisów mogą być niezrozumiałe, gdyż dotyczą sytuacji związanych z innymi osobami oraz tego, co działo sie na sali wykładowej.
W zasadzie notatki dotyczą zjawisk związanych z postępowaniem kórwy konfidenta w stosunku do mojej osoby
. Nie miałem możliwości konfrontowania moich obserwacji w toku wykładów lub ćwiczeń.
Pragnę zwrócić uwagę na chronologię wydarzeń
Notatki będą opublikowane w terminie późniejszym wraz ze stosownymi komentarzami, kontekstem etc.
Marek W. PIŁAT
30.06.2002 r.
Obszerny opis będzie opublikowany w terminie późniejszym wraz ze stosownymi komentarzami, kontekstem etc.