Opis fononowej metody prowokacji dokonywanych przez kórwę-konfidenta Policji
To on jest gangster "Masa",
ten zbrodniarz......