Karl TÜMPEL jest plebiscytowym kandydatem na znamienitą osobistość miasta Szczecinka
Karl TÜMPEL - nauczyciel, historyk i badacz niemiecki, urodzony w Szczecinie (Stettin), mieszkał i pracował przez długie lata w Szczecinku (Neustettin).
Naszemu miastu poświęcił większość swoich dokonań naukowo - badawczych. Wydał kilka publikacji książkowych o Szczecinku, był autorem pierwszej naukowej monografii Szczecinka. Zmarł pod koniec II wojny światowej w wieku emerytalnym.
Za życia był represjonowany przez nazistów m.in. pozbawiony prawa wykonywania zawodu nauczyciela licealnego mimo tytułu profesora.
Obszerniejsza biografia Karla TÜMPELA jest w toku opracowywania i będzie opublikowana w tej witrynie, na tej stronie.
Strona w opracowaniu !!