Cmentarz poradziecki
w Bornem Sulinowie
Redakcja przygotowuje obszerniejszą publikację dotyczącą tego cmentarza. Publikacja zawierać będzie także plan cmentarza.
Tzw. cmentarz poradziecki w Bornem Sulinowie w rzeczywistości znajduje się w lesie, niespełna pół kilometra od pierwszych zabudowań miasta Borne Sulinowo, po prawej stronie drogi Szczecinek - Borne Sulinowo, na wprost skrzyżowania tej drogi z drogą w kierunku Wałcza. Tuż obok cmentarza usytuowany jest parking dla samochodów osobowych.
Widziany z okna autobusu zaskakuje barwą i niezwykłą formą nagrobka przy wejściu na teren cmentarza.
Cmentarz od strony wejścia.
Na cmentarzu złożono szczątki kilkuset osób - w większości żołnierzy Armii Radzieckiej, którzy zginęli tutaj po roku 1950.
Znajdują się tutaj także groby osób cywilnych, członków rodzin żołnierzy zawodowych Armii Radzieckiej, w tym dzieci.
Jeden z grobów dziecięcych budzi zawsze wiele wzruszeń .....
Fotografia nagrobna malutkiej Oli.
Lalka i misiek - dziecięce zabawki.
Grób malutkiej, 7 i pół miesiąca liczącej Oli Łobanowej wywołuje wiele
wzruszenia pozostawionymi zabawkami. Prawdopodobnie misia położyło obok
lalki (która leży tam wiele lat - może pozostawili rodzice Oli ?) polskie dziecko po 1993 r.
Teren cmentarza dzięki staraniom władz gminy jest ogrodzony i zadbany. Niestety istniejące na grobach oznaczenia niszczeją...
Niszczeją również na polskich grobach w Rosji.
Będziemy starali się wraz z Rosjanami pomóc sobie nawzajem w tych sprawach.
Jest wiele grobów oznaczonych jak ten, na fotografii z prawej - trójkątną, blaszaną tabliczką z napisem "Nieizviestnyj" - Nieznany.
Wszystkie fotografie wykonano w sierpniu 2004 r.
Prosimy uprzejmie wszystkie osoby, które mogą nam pomóc w zgromadzeniu dokumentacji tego cmentarza o pomoc.
Redakcja
13.10.2004 r.
Powrót do "Plus-Minus"