DEMOGRAFIA Statystyki
Sierpień 2002
Statystyki demograficzne do 1989 r. Statystyki uzupełniające Statystyki demograficzne lat 2002 i dalszych Statystyki demograficzne lat 1990-2001 Aktualne statystyki demograficzne
Spadek populacji miasta Szczecinka w latach 1987-2001 Ta strona jest początkiem nowego działu naszej Gazety - Statystyk, a menu jeszcze nie funkcjonuje.
Powstaje z dużymi trudnościami gdyż przygotowanie i publikowanie statystyk wymaga dużej odpowiedzialności oraz wiele pracy i czasu.

Niestety, nie we wszystkim chcemy i możemy wyręczać Urząd Miejski oraz Pana Burmistrza - ten przytyk jest uzasadniony, bowiem strony internetowe Urzędu Miasta nie zawierają statystyk nawet tak podstawowych jak chociażby prezentowana statystyka demograficzna.
A ma statystyka demograficzna ogromne znaczenie i pozwala zauważać nonsensy panującej władzy. Demografia powinna mieć duży wpływ na planowanie społeczne i ekonomiczne (np. liczba etatów w urzędach i instytucjach państwowych uzależniona jest od populacji (liczby mieszkańców)).

Niestety, w naszym mieście i powiecie dzieje się inaczej. Przykład !? Proszę bardzo. Wyżej przedstawion wykres obrazujący spadek liczby ludności naszego miasta. Już w roku 2001 liczba mieszkańców miasta była mniejsza od liczby mieszkańców Szczecinka w roku 1990 - sprzed 11 lat !!! Jest to zjawisko ALARMUJĄCE !
Ten stan rzeczy znany jest władzy miejskiej i powiatowej co najmniej od grudnia 2001 r.

Pokazane wyżej zestawienie wraz z wynikającym z niego trendem dalszego spadku wskazuje, że np. liczba etatów policjantów w mieście Szczecinek musi się zmniejszyć ! Tymczasem władza nie bacząc na wspomniane statystyki i obowiązujące ustalenia prawne przekazuje Komendzie Powiatowej Policji obszerny budynek przy ul. Polnej po wojskowej szkole łączności dla zmniejszającego się stanu osobowego funkcjonariuszy Policji.
Podobnych prawidłowości, których przykład podano, można znaleźć wiele analizując dane statystyczne.

Niebawem (za około dwa tygodnie przedstawimy statystyki do końca roku 2001 oraz do półrocza 2002 roku.
Redakcja
dnia 9.09.2002 r.
adres poczty elektronicznej Redakcji szczecinecka_gazeta@poczta.onet.pl