src="/Szczecinek/mm_menu.js">
Komentarze
Sierpień 2002
To też Szczecinek - widok z ulicy Kamiennej na budynki przy ul. Wyszyńskiego

W rozmaity sposób dostrzegamy oznaki szacunku.
Podobnie postrzegamy jego braki.
Możliwe, że osoby, o których w wizualizowanym felietonie obok nie zauważyły, iż dopuściły się braku szacunku. Nie zauważyły... ale czy nie usłyszały ??

Posłom z Samoobrony RP odpuszczamy, jako że z gumna trafili na sejmowe i pałacowe parkiety i posadzki. Ale lwom salonowym ?!
Posła do Sejmu RP - Andrzeja LEPPERA przepraszamy za nie najlepszą jakość prezentowanych fotografii, skutkiem czego mogła ucierpieć uroda posła Ziem Koszalińskiej i Szczecineckiej.
Niestety, część winy ponosi Pan Poseł jako że nie zadbał o rozpowszechnienie swego wizerunku
.
Kancelarie Sejmu RP i Senatu RP prosimy o nawiązanie współpracy w celu ustalenia kto diabeł, a komu dopłacić do świeczki.
Serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy dostarczyli nam materiału ilustracyjnego, a przede wszystkim nieznanemu koledze z witryny http://republika.pl/stsiek1
Ale w Szczecinku....
Tancerze
wiedzą lepiej !

Reprodukowany obok plakat jest tego najlepszym dowodem. Wprawdzie z trudem można odczytać najważniejsze w tym momencie treści, lecz wierzcie nam, że imprezie organizowanej w kwietniu 2002
patronował

dwojga imion GOLIŃSKI
burmistrz miasta Szczecinka
poseł na Sejm

Drodzy młodzi tancerze ze swymi starymi organizatorami imprez !
Wy wiecie najlepiej kto jest posłem do Sejmu z rejonu szczecineckiego !
Od Redakcji : Kadencja poselska p. Golińskiego zakończyła się we wrześniu 2001 roku. Tamten Sejm nie uchwalił ustawy o dziedziczności tytułów - widocznie zapomniał. Pokładajmy nadzieję w następnych !