Autor : Marek W. PIŁAT
CZĘŚĆ I. DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE
Dział A. Dokumenty archiwalne - część nr 6.
Archiwum Państwowego w Koszalinie - Oddział w Szczecinku posiada zawartą w kilku teczkach dokumentację strat wojennych (za okres II WŚ) w substancji miejskiej miasta Szczecinka i z tego powodu wydaje się być możliwe ustalenie "bilansu otwarcia" polskości Szczecinka.
Dokumenty będące podstawą do sporządzenia niniejszego bilansu zawarte są w zespole aktowym "Starostwo Powiatowe w Szczecinku" i składają się z fragmentarycznej zawartości kilku teczek w tym częściowo teczki nr 219, teczki nr 90 oraz teczki nr 221 zawierającej m.in. plan miasta Szczecinka.
Teczka nr 90.
Dokumenty z kart nr nr 7 - 12
"Wykaz szkód wojennych, szczegółowy w mieście Szczecinek województwo Zachodnie Pomorskie"-prawdopodobnie kopia egzemplarza przesłanego do Pełnomocnika Rządu RP


Ocena przedstawionych dokumentów :
1. "Wykaz szkód wojennych, szczegółowy w mieście Szczecinek województwo Zachodnie Pomorskie" to zespół dokumentów na kartach 7 -12 zawierających wykaz szkód wojennych w mieście Szczecinek, ale w odróżnieniu od poprzedniego Wykaz ten jest częściowo uporządkowany oraz zawiera podsumowanie kwot wartosci budynków oraz wartosci szkód.

Dokumenty nie posiadają odcisków pieczęci.


Stan zachowania dokumentów :
Ocena dokonanna metodę stanfordzką zalecaną przez archiwistów i konserwatorów.
Oceniam ten zespół dokumentów jako należący do kategorii II - lekko uszkodzony, nadający się do renowacji. Papier łamliwy, mocno przeżółcony co każe uznać papierowe podłoże dokumentów za zakwaszone. Nie stosowałem testera "pHisak".

Pochodzenie dokumentów :

Dokumenty są w zbiorach Archiwum Państwowego Koszalin, Oddział w Szczecinku i znalazły się w posiadaniu tegoż archiwum po przekazaniu ich przez organ administracji terenowej.


Treść dokumentuPrace nad niniejszym zestawem dokumentów dopiero rozpoczęto ! Reprodukcje dokumentu znajdują się w prezentacji "Planu miasta Szczecinka z naniesionymi miejscami szkód wojennych" - wersja "2a".
Wyniki badania dokumentu opublikowane będą w okresie najbliższego miesiąca. Zapraszam !


Autor zaprasza do obejrzenia tylko prezentacji powyższego zestawu dokumentów.


UWAGA ! Plik prezentacji ok. 10 Mb.

Prezentacja umożliwia wielokrotne powracanie do obrazów dokumentów. "Przyciski" manipulatorów prezentacji znajdują się w górnej części prezentacji .
Zapraszamy !
Ponadto opublikowano dokumenty :

Dokumenty z kart nr nr 38 - 43, 45 - 48
"Spis budynków zniszczonych w czasie działań wojennych w mieście Szczecinek" -
publikowane jest chwilowo tylko wstępne omówienie oraz prezentacja tych dokumentów, które są dopiero opracowywane.
Plik prezentacji ok. 10 Mb -


Dokumenty z kart nr nr 49 - 51
"Spis budynków użyteczności publicznej miasta Szczecinka wg stanu z maja 1945 r."
- opublikowane wstępne omówienie oraz prezentacja wyżej wymienionych dokumentów. Plik prezentacji ok. 3 Mb -

Dokumenty z kart nr nr 7 - 8, 52 - 57

"Wykaz szkód wojennych, szczegółowy w mieście Szczecinek województwo Zachodnie Pomorskie" -
wraz z korespondencją z Pełnomocnikiem Rządu RP, pismem przewodnim z naniesionymi poprawkami (brudnopis ?) - opublikowano wstępne omówienie oraz prezentacje dokumentów. Plik prezentacji ok. 9 Mb -


Dokumenty z kart nr nr 1 - 6
"Instrukcja wykonania uproszczonego spisu szkód wojennych w budynkach mieszkalnych, gospodarczych i przemysłowych" -
z Ministerstwa Odbudowy RP z czerwca 1945 r. - publikowana jest wstępne omówienie dokumentów oraz ich prezentacja. Plik prezentacji ok. 9 Mb -
Zapraszamy !
18 października 2004 r.
Powrót do PLUS-MINUS