URBANISTYKA
URBANISTYKA PROJEKT
ROZWIĄZANIA URBANISTYCZNEGO
z 1937 r. dot. skrzyżowania dzisiejszych ulic :
LIPOWEJ, NARUTOWICZA, CIEŚLAKA
w Szczecinku

Przedstawiamy projekt planu rozwiązania urbanistycznego z 1937 roku dotyczący naszego miasta. Miasto liczyło wówczas niespełna 20 tysięcy mieszkańców, ale już wówczas urbaniści miejscy pospołu z budowniczymi dróg oraz architektami "prorokowali" kierunki i obszary jego dalszego rozwoju. Ich zamysły i realizacje można częściowo poznać na podstawie pierwszego polskiego planu urbanistycznego Szczecinka z czerwca 1945 r.
(duży plik ok. 17 Mb).

Plany naszych "przodków" zostały zrealizowane kilkadziesiąt lat później, w latach osiemdziesiątych, choć nieco inaczej.
Na miejscu Ringstraße powstała ulica im. Władysawa Cieślaka; ulica bez nazwy biegnąca od skrzyżowania z Lindenstraße (ulicą Lipową) w kierunku północno - zachodnim otrzymała w polskim Szczecinku nazwę ulicy imienia Narutowicza.

Przy okazji powód do dumy szczecineckich ekologów z działań "przodków"- na planie widać wyraźnie, że włożono wiele wysiku, aby uratować od wycięcia stare drzewo, które zdecydowano się pozostawić na linii krawężnika ulicy Cieślaka (Ringstraße).

Uwaga następna : wiele miesięcy temu w szczecineckim dwutygodniku "Temat" ukazała się publikacja o projektowanej w czasach hitlerowskich autostradzie Berlin - Königsber (Królewiec), która miała prawdopodobnie biec równolegle do torów kolejowych w kierunku na Białogard, ale pomiędzy torem kolejowym a jeziorem Wielimie. Publikowany projekt, w którym projektowana jest dzisiejsza ulica Narutowicza (ta bez nazwy) wskazuje raczej na to, że projekt budowy tej autostrady został poniechany, gdyż nie projektowano by równolegej, w odlegości około 200 m, drogi obwodowej.
Przypomnieć należy, że w tym czasie istniał tylko jeden wiadukt kolejowy nad torami - prawie dokładnie w tym samym miejscu co dzisiaj. Ma to istotne znaczenie, gdyż plan budowy autostrady musiał uwzględnić budowę jeszcze jednego wiaduktu nad torami kolejowymi w kierunku Gwdy i Czarnego.
Natomiast ulica Ringstraße (dzisiejsza Cieślaka) poprzez inne, łączące, dobiegała do ulicy Forststraße (ul. Leśnej, potem Świerczewskiego, dziś Armii Krajowej), skąd przez przejazd kolejowy (nieistniejący) można było dojechać do Czarnoboru, Żółtnicy.

Niestety, nie udało nam się odczytać odręcznych napisów p. Kunza z miejskiego organu nadzoru budowlanego przy burmistrzu (Der Bürgermeister - Stadtbauamt). Z całą pewnością mogły by one wiele wyjaśnić !

Pozostałe uwagi do projektu znajdują się poniżej reprodukcji planu.Reprodukcja przedstawia światoczułą, amoniakalną kopię projektu opiniowanego przez Miejski Urząd Budowlany
w dniu 12 lipca 1937 r. Data ta wynika z dwóch odręcznych adnotacji na kopii planu.
Prawdopodobnie plan był dostarczony do zatwierdzenia w dniu 10 lipca 1937 r. co również wynika z odręcznej adnotacji.

W górnej części planu zwraca uwagę promień zakrętu z ulicy Lipowej (Lindenstraße) w ulicę obwodową bez nazwy
(dzisiejsza ulica Narutowicza).
Promień ten wynosi 98 metrów. Warto by skonfrontować tą wartość ze współczesnymi wymogami Unii Europejskiej
obowiązującymi w Polsce.

Ciemniejszymi miejscami na planie zaznaczono istniejące zabudowania oraz, jak można przypuszczać, podano w
ich obrysie nazwiska właścicieli.
Można z trudem odczytać następujace nazwiska właścicieli (?) posesji z ulicy Lindenstraße :
Lübnow, Ganz (?), Rarratz.

Planowano wyburzenie budynków (zapewne i wykup gruntów) niejakiego Smagier (?).
Pozostałe nazwiska są nieczytelne.

Zielonym kolorem zaznaczono projektowane trawniki oraz pozostawione drzewo. Zwraca uwagę oczko wodne (kolor niebieski).

Interesujace są plany dotyczące zabudowy. Biegnąca na południe Ringstraße wpada na placyk obramowany
ciągłą (uwidocznione dachy budynków) zabudową.

Uwaga : przedstawiona reprodukcja jest montażem elektronicznym z czterech oddzielnie zeskanowanych
fragmentów planu, co w efekcie spowodowało lukę (tuż poniżej napisu Lindenstrasse).

Oryginał dokumentu w : Archiwum Państwowe Koszalin, Oddział w Szczecinku, ul. Parkowa nr 3;
Zespół : "Akta miasta Szczecinka (1684-1945)- dokumentacja techniczna" Sygn. 3, str. 12.Zapraszamy do zapoznania się z innymi działami naszej Gazety !

Redakcja

Data publikacji : 31 stycznia 2005 roku


Powrót do strony URBANISTYKA w PLUS-MINUS Adres poczty elektronicznej Redakcji :szczecinecka_gazeta@poczta.onet.pl