URBANISTYKA
URBANISTYKA -
PLANOWANIE
PRZESTRZENNE
PROJEKT
INSTALACJI WODNEJ I KANALIZACYJNEJ
z września1918 r. dot. budynku przy dawnej ulicy
KÖNIGSTRAßE nr 31
(dziś Bohaterów Warszawy)
dla mistrza piekarskiego H. LÜDTKE
w Szczecinku

Przedstawiamy projekt rozwiązania PRZESTRZENNEGO z 1918 roku - projekt instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej dla budynku usytuowanego w centrum naszego miasta tj. przy dzisiejszej ulicy Bohaterów Warszawy (d. Königstraße).

Gdzie to miejsce byo usytuowane wówczas, w roku 1918, tuż przed zakończeniem I wojny światowej można z dużą dozą dokładności okreslić na podstawie pierwszego polskiego planu urbanistycznego Szczecinka z czerwca 1945 r.
(duży plik ok. 17 Mb).

Zleceniodawcą projektu był mistrz piekarski H. Lüdtke (Der Bauherr), wykonawcą projektu inżynier o nazwisku Peters (?). Z innych podpisów oraz pieczątek wynika, że projekt ten podlegał dopuszczeniu (zezwoleniu) przez Miejski Urząd Budowlany (Stadtbauamt) oraz odbiorowi przez miejskiego dostawcę wody " Städtl. Gas- Wasser- u. Elektrizitäts-Werke Neustettin czyli Miejskie Zakłady Gazowniczo-Wodociągowo-Elektryczne w Szczecinku.

Można na podstawie projektu przypuszczać, ze wymieniony wyżej zakład zajmował się też odprowadzaniem ścieków mimo, że w nazwie zakładu to określenie nie występuje.
Projekt przewidywał doprowadzenie wody rurami o średnicy 26 mm od magistrali wodnej Zakładu biegnącej pod jezdnią ulicy König Strasse. Rurociąg miał być poprowadzony poprzez studzienkę podziemną, usytuowaną na posesji inwestora - H.Lüdtke, przez która przechodziłaby również w oddzieleniu rura kanalizacyjna. Wg projektu woda doprowadzona byłaby dwoma rurami do budynku rozdzielonego na dwie części klatką schodową, a następnie rozprowadzona rurami (także o średnicy 13 mm) do siedmiu punktów odpływu wody, w tym dwóch WC oraz łaźni (Waschküche).

Projekt kanalizacji przewidywał odprowadzenie ścieków rurami o średnicy 150 mm do magistrali kanalizacyjnej o średnicy 200 mm, która biegła pod jezdnią ulicy, przechodząc przez oddzieloną część wspólnej z wodociągami studzienki kanalizacyjnej.

Na rysunkach szczegółowych projektu widoczne są szczegóły instalacji urzadzeń wodno-kanalizacyjnych, stąd możemy określić, że przewidywano zainstalowanie spłuczek grawitacyjnych typu zwanego "Niagara" oraz oceniając po ksztacie z rysunku - zbliżonych do współczesnych sedesów. Przewidywano, że wanna w łaźni oraz zlewy naścienne będą posiadały syfony - tego rozwiązania nie widać w odniesieniu do WC, być może z tego powodu, że posiadały wewnętrzne syfony.

Zarówno woda jak i kanalizacja miały być doprowadzone do części mieszkalnej mieszczącej sklep, jak i do części budynku mieszczącej zakład piekarniczy (dostęp do WC przez podwórze, klatkę schodową) oraz łaźnię.

Oceniając projekt trzeba stwierdzić, że zawiera on elementy powszechnie stosowane w polskim budownictwie znacznie później.
Zwracają uwagę bardzo duże kąty pomiędzy punktami odprowadzenia ścieków a podziemnymi magistralami kanalizacyjnymi (np. 1:50; 1:45).

Niwelacje liczone są od poziomu 133 m.n.p.m. - jest to poziom poniżej powierzchni gruntu. Wynika z tego, że niedaleko od tej posesji powinien się znajdować nad powierzchnią gruntu geodezyjny "reper" na wysokości ok. 137 m.n.p.m.

W prawym dolnym rogu planu znajduje się szkic sytuacyjny posesji H. Lüdtke wraz z zorientowaniem na północ (Norden).

Widoczna jest też częściowo fasada budynku, do którego doprowadzano wodę oraz kanalizację. Można wnioskować, że podwórze piekarni było wybrukowane kamieniem polnym.

Graficznie projekt jest bardzo interesujaco wykonany i nawet dzisiaj, w dobie komputerów, oprogramowania graficznego, barwnych wydruków wywołuje spore wrażenie.
Pozostałe uwagi do projektu znajdują się poniżej reprodukcji planu.Reprodukcja kopii barwnego projektu wykonanego na tkaninie powlekanej (powlekany jedwab naturalny)
wykonanego w Szczecinku (Neustettin) w dniu 18 września 1918 roku.

Projekt dotyczy wykonania instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej w budynku mieszczącym mieszkanie,
sklep, piekarnię oraz łaźnię domową.
Projekt zatwierdzony i odebrany przez miejskie organy nadzoru budowlanego oraz dostawcę wody -
odbiorcę ścieków.

Inwestor : H. Lüdtke - mistrz piekarniczy ze Szczecinka (Neustettin) z ulicy König Strasse nr 31.
Uwaga : przedstawiona reprodukcja jest montażem elektronicznym z czterech oddzielnie zeskanowanych
fragmentów planu, co w efekcie spowodowało dwie luki, które marginalnie zmieniły obraz dokumentu.
Przewiduje się usunięcie usterek !
Przepraszamy !

Oryginał dokumentu w : Archiwum Państwowe Koszalin, Oddział w Szczecinku, ul.Parkowa nr 3;
Zespół : "Akta miasta Szczecinka (1684-1945)- dokumentacja techniczna " Sygn. 22, str. 172.Zapraszamy do zapoznania się z innymi działami naszej Gazety !

Redakcja

Data publikacji : 31 stycznia 2005 roku


Powrót do strony URBANISTYKA w PLUS-MINUS Adres poczty elektronicznej Redakcji :szczecinecka_gazeta@poczta.onet.pl