URBANISTYKA
Z A B Y T K I Strona o ZABYTKACH związanych z .
URBANISTYKĄ I PLANOWANIEM PRZESTRZENNYM.
Zawartość tej części naszej witryny opisujemy niżej.

Aktualnie na tej stronie nie prezentujemy zabytkowych rozwiązań
!

Niebawem przedstawimy założenie cmentarne, którego relikty można jeszcze oglądać.
Fakt, że w latach 30-tych XX-wieku takie założenie powstało w małym, prowincjonalnym mieście liczącym ok. 20 000 mieszkańców jest rzadkością w urbanistyce tego czasu oraz dowodzi, że władze miasta podejmowały liczne próby nadania miastu nowoczesnego charakteru.


Już dzisiaj można go wstępnie poznać z dokumentacji urbanistycznej z 1945 roku - patrz niżej :

pierwszy polski plan miasta Szczecinka z czerwca 1945 roku będący stricte planem z naniesionymi miejscami szkód wojennych z II wojny światowej. Ponieważ plan tego rodzaju musiał być podstawą do dalszych działań urbanistycznych - publikujemy ten dokument.
Plan ten opublikowany był po raz pierwszy w "Trzech bilansach : 1945 - 1989 - 2004" w naszym portalu. Tym razem publikujemy go okrojony z oprawy dot. strat wojennych, w dużo mniejszym rozmiarze.. (niestety - ok. 17 Mb !).

Zapraszamy ponadto do odwiedzin w późniejszych terminach !

Redakcja


Data publikacji : 31 stycznia 2005 roku


Powrót do strony URBANISTYKA w : PLUS-MINUS Adres poczty elektronicznej Redakcji :szczecinecka_gazeta@poczta.onet.pl