URBANISTYKA
ROZWIĄZANIA Strona o szczegółach ROZWIĄZAŃ
URBANISTYCZNYCH I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO.
Zawartość tej części naszej witryny opisujemy niżej.

Mnogość koncepcji a potem wybór właściwej prowadzi do właściwego rozwiązania urbanistycznego.

Jak najprościej rozwiązać problem wyjazdu z ulicy Mickiewicza, 3-go Maja ?

Szukamy rozwiązania !

I niebawem je przedstawimy jako :

propozycję budowy traktu drogowego z ul. Mickiewicza przez ulicę Strażacką w kierunku drogi obwodowej


Zapraszamu w marcu 2005 r. !

Redakcja


Data publikacji : 31 stycznia 2005 roku


Powrót do strony tytułowej PLUS-MINUS Adres poczty elektronicznej Redakcji :szczecinecka_gazeta@poczta.onet.pl