Stadion OSiR w Szczecinku - czy wybuchnie skandal ?
Przed paru laty lokalna, szczecinecka gazeta rozwodziła się pióremswego dziennikarza nad fatalnym brakiem przezorności władz miejskich z tzw. okresu socjalistycznego, a związanym ze zbudowaniem ze środków P.P. Totalizator Sportowy stadionu miejskiego na nieużytkach koło Placu Wazów (tzw. stadion "Lechii", później Stadion Miejski, nazw było wiele, jedno nie ulega wątpliwości - wybudowany przez
Polaków
).
Przenikliwe oko dziennikarza zajrzało nawet pod powierzchnię ziemi i dopatrzyło się słusznie tzw. soczewki wapiennej pod obwałowaniem stadionu, w miejscu, gdzie socjalistyczny projektant posadowił trochę większy od "sławojki" budyneczek dla spikera zawodów
(zaznaczony na planie poniżej pomarańczowym prostokątem, wskazanym tego samego koloru strzałką - przyp.autora).
Niestety, kiedy opiewany tutaj dziennikarz spojrzał na zachód, jego wzrok poraziło skutecznie słońce, w związku z czym nie dojrzał ......
(o tym dowiemy się, zgodnie z zasadami powieści kryminalnej przy końcu niniejszego artykułu - przyp. autora).
Czego nie dojrzał dziennikarz, nie dojrzały również władze miejskie !
A co ma dojrzeć Prokuratura w Szczecinku - piszę poniżej.
W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych władze miejskie doszły do wniosku, że zbudowany około 30 lat wstecz stadion nie odpowiada współczesnym normom, zwłaszcza, że od wielu lat nie był poddawany gruntowniejszym remontom. Przypomnę, że wówczas kasa miejska była pozornie bogata, a władze miejskie formalnie uwolniły się od odpowiedzialności za losy mieszkańców dokonując prywatyzacji przedsiębiorstw komunalnych, co spowodowało, że wszelkie głosy protestów kończyły się w biurach dbałych o swój majątek spółek prawa handlowego, które przejeły majątek komunalny.
Pieniądz w tym czasie płynął do kasy miejskiej wartkim strumieniem, głównie ze sprzedaży tworzonego przez przeszło pięćdziesiąt lat majątku społecznego.
W takiej to atmosferze zapadła decyzja Rady Miejskiej Szczecinka o zbudowaniu, a właściwie gruntownej przebudowie położonego obok stadionu KKS "Darzbór" (później LKS "Wielim"). Gdyby grupa "patriotów" skupionych wokół burmistrza Golińskiego wiedziała co zamierza konserwować i modernizować .. Miał powstać stadion zgodny ze współczesnymi, europejskim normami, krytą trybuną dla widzów, z wygodnymi siedzeniami etc.
W związku z decyzją przebudowy tego właśnie stadionu doszło do rozmaitych manipulacji wokół samych stadionów oraz klubów sportowych, które stadion użytkowały. Licznie na te tematy pisała lokalna szczecinecka oraz regionalna prasa. Pamiętam np. artykuł o klubie sportowym "Jezioro" w periodyku "Gryf" szczecineckiej SLD (z obawy przed odpowiedzialnością SLD zakamuflowało LKS "Wielim" pod nazwą "Jezioro"). Na ten temat oraz na temat losów klubów piłkarskich Szczecinka toczył się telewizyjny interwiev prowadzony przez reportera Telewizji Szczecin - Panią Kingę Brandys z udziałem aktualnego senatora do Senatu RP - Gładkowskiego oraz dygnitarzy miejskich na placu Wolności przed ratuszem. Było to kilka lat temu i prawdopodobnie wielu osobom wydawało się, że temat przebudowy stadionu "Darzboru" na nowy stadion OSiR został wyczerpany. Wprawdzie po zakończeniu przebudowy ukazało się jeszcze kilka artykułów prasowych oraz reportaży telewizyjnych w lokalnych sieciach kablowych,ale pęczniały one od zachwytów nad europejskim standartem obiektów stadionu. Niestety, zachwyty kreowane były bez znajomości rzeczy ......
Przedstawiony obok plan części miasta Szczecinka uwidacznia biegnącą lewoskośnie ulicę Piłsudskiego, krzyżującą się w "X" z ulicami : Klasztorną i Szczecińską. Kolorem zielonym zaznaczone są obiekty sportowe OSiR, w tym dwa leżące obok siebie stadiony. Brak na tym planie budowanego budynku pływalni .

Kolorem czerwonym autor prowizorycznie zaznaczył osie podłużne stadionów. Kolor żółty - zbudowane od podstaw trzy trybuny (jedna zadaszona) na starym, zmodernizowanym stadionie - wskazane żółtą strzałką.


Kolor pomarańczowy - "sławojka" dla spikera zawodów sportowych wskazana strzałką.

.
Jak wyżej wspomniałem - tuż po oddaniu stadionu do użytku, słychać było głosy zachwytu, ale chyba nie bezpośrednich użytkowników tj. sportowców i widzów.
Wnioskując z planu - nowy, gruntownie, z wielkim kosztem przebudowany stadion (wyżej, z lewej) posadowiony został w planie poprzedniego, zbudowanego przed około siedemdziesięciu laty. Zauważyć bez trudu można też, że osie podłużne obu budowli (starego, zmodernizowanego oraz "polskiego" stadionu) są styczne. Zmodernizowany, stary stadion posiada trzy trybuny usytuowane tylko z jednej strony, co umożliwia oglądanie zawodów ze strony północno-wschodniej w kierunku zachodnio-południowym.
"Polski" stadion (ten większy) posiada obwałowanie i dookólne trybuny.
Aktualnie zajmuję się studiowaniem fragmentów znanego większości polskich architektów obszernego dzieła niemieckiego architekta Ernsta Neufert'a, w którym zgromadził on europejskie normy m.in. dla obiektów sportowych. Dzieło nosi tytuł "Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego" (Wyd. Arkady; 2 wydanie polskie, rozszerzone i gruntownie zmienione).
Podręcznik E. Neuferta Kliknij na reprodukcję - możesz obejrzeć reprodukcję tej strony podręcznika w powiększeniu.
Już dzisiaj można wstępnie podsumować sytuację wokół starego, zmodernizowanego stadionu OSiR Szczecinek.

Oś podłużna starego, zmodernizowanego stadionu OSiR Szczecinek, a także oś podłużna pobudowanych trybun dla widzów, mieszczących biura i magazyny OSiR - są niezgodne z europejską i polską normą budowlaną.

Usytuowanie nowych trybun na zmodernizowanym stadionie jest niezgodne z zaleceniami europejskich norm budowlanych i uniemożliwia swobodne oglądanie zawodów na płycie stadionu, grożąc porażeniem wzroku widzów. Narusza to przypuszczalnie również polską normę dot. widoczności na terenie obiektów sportowych oraz normę medyczną.
Najlepsze miejsca dla widzów Kliknij na reprodukcję - możesz obejrzeć reprodukcję tej strony w powiększeniu.
Problem był znany praktycznie także przed 1945 rokiem, gdyż jak wynika z dokumentacji fotograficznej, od strony jeziora Trzesiecko było więcej rzędów ławek niż od strony ul. Piłsudskiego.

Skomentować te ustalenia można jedynie następująco : wydano mnóstwo pieniędzy na europeizację stadionu, w efekcie olbrzymich nakładów uzyskując obiekt sportowy niezgodny z europejskimi i polskimi normami. Humorystycznym przyczynkiem jest to, że pobudowany w czasach socjalizmu i zdewastowany stadion spełnia wymogi wymienionych wyżej norm budowlanych....
Przekładając język norm na normalny, potoczny trzeba stwierdzić, że zmodernizowano stadion budując trybuny nie z tej strony płyty stadionu co należało, zaś płytę stadionu usytuowano zbyt na południe, zamiast równolegle do płyty "polskiego" stadionu.

Trzeba zadać pytania:
Kto zadecydował o wadliwym usytuowaniu płyty modernizowanego stadionu ?
Kto zadecydował o niewłaściwym usytuowaniu trybun przy płycie stadionu ?
Czy do wadliwego zmodernizowania stadionu posłużono się również funduszami Unii Europejskiej ?
Czy do wadliwego zmodernizowania stadionu zaangażowane były środki Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Funduszu Konserwacji Zabytków ?

Spodziewam się, że zadaniem tych pytań oraz uzyskaniem odpowiedzi zajmie się Prokuratura Rejonowa w Szczecinku, bowiem wydaje się, że doszło do przestępstwa niegospodarności skutkiem ignorancji oraz zadufania lokalnych władz.

Czas też by wyjaśnić, czego nie dojrzał oraz co było przyczyną, że wymieniony na wstępie dziennikarz lokalnej, szczecineckiej gazety nie dojrzał .... Otóż z pewnością nie dojrzał jako dziennikarz (kwestia lat życia i pracy !), więc w konsekwencji nie dojrzał również tematu, (czyli opisywanej wyżej wadliwości modernizacji stadionu), bowiem prawdopodobnie wzrok dziennikarza poraziło słońce, które skutecznie odstrasza od zmodernizowanego stadionu potencjalnych widzów ....., p
Szczecinek, dnia 12 stycznia 2002 r.

Złośliwie doradzę zainteresowanym i prokuraturze : problemu nie będzie, jeśli tylko zorientować mapę i ustalić "własny" azymut północy. Wtedy będzie można nawet mówić o niezgodnym z normą usytuowaniu "polskiego", socjalistycznego stadionu.
Marek W. Piłat

Zapowiedziane uzupełnienia do artykułu dostępne są poprzez liczne, dodatkowe odsyłacze (linki) w tekście powyżej oraz poprzez niniejszy link ...
Redakcja
Maj 2002 r.
Aktualizowano 31 stycznia 2005 r.