Indeks alfabetyczny Projektu "Hydro - Avia - XXX"

A
Absolwent - program PUP 42
absolwenci szkół średnich 2, 5
absolwenci wyższych uczelni 2, 5, 7
adres - http://www.plus-minus.net.pl/Portal/index.html 13, 35
adres e-mail Wodnosamoloty@ars.nazwa.pl; wodnosamoloty@poczta.onet.pl
Aeroplan - miesięcznik 14
afisz - projekt graf. 83
Agencja Mienia Wojskowego 18, 20, 41
Agencja Własności Rolnej SP 20, 23, 30, 47, 51, 59, 65
Akademia Obrony Narodowej 11, 30, 51, 59, 63, 65
An, Antonow, samolot 18
- An 2 WM 18, 22, 25, 29, 34, 54
Anakonda - PZL W-3RM - śmigłowiec 29, nieoficjalnie "Waterpolo"
Anglia (Wielka Brytania) 15, 62
anglista 8
architekt 8
architektura - tematy oprac. 82
artysta - muzyk 8
autor
- witryny WWW Projektu
- Projektu

awaria - lądowanie 29, 46
AVIS - wynajem 25, 54
A1 - lokalizacja 71
A2 - lokalizacja 71

Powrót do góry

B
Bandera - pismo MW RP 14
bank 28, 57
bankomat 28, 57
barek (w budynku) 19, 35
Barwice http://www.barwice.pl
Beriew, Beriev - Be-12 17, 33
Berlin - ILA2002 48
beton zbrojony 82, 83
bezrobotni 1, 5, 21
Białoruś - Republika Białorusi 15
Biały Bór 25, 54
BIELIK - d. ISKRA II samolot 50
bilans księgowy 41
bilet - wstępu 22, 44, 49
bilet wstępu pamiątk.- książka lotów 83
bileter 40
Borne Sulinowo 25, 26, 54
- projektowana lokalizacja wodowiska
broń
- załóg - ekspozycja
41
budownictwo - tematy oprac. 82
budynek 19
BUDGET - wynajem 25, 54
B1 - lokalizacja 72
B2 - lokalizacja 73
B3 - lokalizacja 73
B4 - lokalizacja 74
B5 - lokalizacja 75
B6 - lokalizacja 76
B7 - lokalizacja 77
B8 - lokalizacja 78, 79

Powrót do góry

C
CSPA - Canadian Seaplane Pilots Association - 62
Caspar - Duesterhovets 13
Catalina - wodnosamolot 49
cel - inaczej projekt 7, 17, 20, 24, 33, 43, 44
cele drugoplanowe 10
Centrum Modelowania Prognoz 49
Chrobry" - statek skradziony z jez. Trzesiecko w Szczecinku w 1946, 2,
cło 37
Comdrev - firma Szczecinek 13
Czaplinek 13
Czechy, Republika Czeska 24, 31, 60, 62
ćwiczenia (na uczelni) 11

Powrót do góry

D
Dania, Królestwo Danii 15, 25, 62
Danusia II - statek na jez. Trzesiecko 28, 57
diorama 18, 35, 41
dofinansowanie - kosztów 37
dokument fabularyzowany - film 13
działania samopomocowe 61
dokumentacja - Projektu - zasada 16
dom dziecka - w Szczecinku 11, 12, 39, 42
dowództwo
- Lotnictwa Marynarki Wojennej 41, 61
- Wojsk Lotniczych 41, 64
dotacja 42
dozorca 19, 36, 38, 40, 42
dozorcówka 19, 35, 39
Drahim, Stary - miejscowość k/Czaplinka (Stare Drawsko)13
dukty fononowe 4, 59
Duesterhovets , Caspar 13
dynamika wzrostu bezrobocia 1
Dywizjon - 2 Dywizjon Lotnictwa Marynarki Wojennej RP Darłowo
działalnośc gospodarcza 37
dzieci - z domu dziecka 11, 12, 39, 42
dzierżawa - 19, 34, 36, 38
dźwig - samochodowy 40

Powrót do góry

E

East European Seaplane Pilots Ass. 15
ekipa zdjęciowa 12
ekologia 4, 30, 57, 62, 83
- likwidacja 83, 84
- monitoring 39
ekonomia 62
- kalkulacje kosztów 84
eksploatacja wodnych portów lotniczych 10
eksponaty 18, 19, 33, 35, 37
- konserwacja 12
ekspozycja 21
- akcesoria lotnicze 41
- broń 41
- locje 41
- mapy 41
- mundury 41
- narzędzia 41
- ubiory 41

emeryci 5
emigracja absolwentów 2, 5
e-mail - poczta elektroniczna 40
energia elektryczna 39, 40, 68
EUROLOT - Linie Lotnicze 23, 31, 47, 51, 60
Euroregion - Pomerania 42
ewidencja - czasu pracy 11


Powrót do góry

F
Federacja Rosyjska 15, 62
festiwal piosenki telefonicznej 50
- jury krakowsko-częstochowskie (festiwalowe)
film 12
film dokumentalny 12
filmy - projekcja 19, 35
finansowanie Projektu 21, 42, 52
- zasada 16
folder - reklamowy 40, 64
fonon 4, 59
forma prawna (dla grupy) 8
fotografik 8
Francja 15, 62
Fundusz Pracy 9, 36
funkcjonowanie
- MWPL Szczecinek 56, 63

Powrót do góry

G
Gelendżik - Gelendzhik -GidroAviaSalon w Rosji 48
germanista 8
GILC - Główny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego 22, 23, 26, 29, 30, 45, 47, 51, 58, 59, 62, 64
Giżycko - projektowana lokalizacja wodowiska
Głos Pomorza 14
Głos Koszaliński 14
Głowackiego - ulica w Szczecinku 70
główny księgowy 40
Goose - wodnosamolot 49
grafika 83
- projekty 38
granica państwa - w Szczecinku 24, 29
grupa robocza projektu 8, 9
GUC - główny Urząd Celny 30, 51, 59, 62, 64

Powrót do góry

H
hałas 22, 30, 59
- zwalczanie - fonon 59
hangar 19, 35, 68
helikopter 16, 33
herbata 41
HERTZ - wynajem 25, 54
Hiszpania 15
huj, pomorski - pieniądz 8
Hydro-Avia-Park 17, 18
HiTOC - program Aleksieja Kurbatowa do sporządzania indeksów (takichjak ten)

Powrót do góry

I
ILA 2002 - wystawa lotnicza Berlin 48
imprezy towarzyszące HydroAvia-Show
- festiwal piosenki telefonicznej 48
- wystawa akcesoriów lotn. 50
- pokaz mody (lotniczej) 50
- prezentacje modeli - samolotów 50
- wystawy fotograficzne 50
- wystawa mikrolotów 50
- wystawa plakatów 50
- wystawa samolotów 50

- zabezpieczenie p.pożarowe imprezy - OSP w Kopydłowie
imprezy turystyczno - sportowe 5
informacja - turystyczna 40
informatyka - programiści - tematy 84
informatyka - sprzętowcy - tematy 85
inne - tematy opracowań 90
Instytut Lotnictwa 31, 51, 59, 65
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 23, 31, 47, 51, 59, 65
International Webmaster Association 15, 31, 51, 60, 65
Internet 13, 28, 35, 38, 57
-adres 13, 35
inwestycje - Projektu - zasada 16
inżynieria wodna - tematy opr. 82
ISKRA II - samolot - teraz BIELIK 50 - http://www.marganski.com.pl

Powrót do góry

J
Jagiełły - ulica w Szczecinku 69
jednostka pływająca 27, 56
jezioro Durowskie k. Wągrowca woj. wielkopolskie - Projekt "Wągrowiec" 1, 2- mapa wodowiska
jezioro Trzesiecko 4, 24, 30, 33, 49, 59, 63, 69 mapa
jezioro Pile 25, 26, 54, 63
jezioro Wielimie 25, 26, 54, 63, 69 mapa, 2 - mapa batymetryczna jeziora Wielimie
język angielski 8
język niemiecki 8
język rosyjski 8
Joint Aviation Authority - organizacja 23, 46, 61
Jolka - restauracja, Szczecinek 70
JavaScripter.net Home - witryna WWW
jury - krakowsko-częstochowskie (tylko!) festiwalu piosenki telefonicznej

Powrót do góry

K
kamień granitowy 82, 83
kanalizacja - 68
karty uczestnictwa - pokazy 21, 44
kasa biletowa - HAParku 39, 40, 68
kasjer 40
Kaszubska - ulica 69
katastrofa - lotnicza 22, 30, 44, 59
kawa 41
Klub Pracy 36
kolportaż - sieć sprzed.biletów 50
Komenda Główna Straży Granicznej 51, 59, 62, 64
Komenda Główna Straży Pożarnych 30, 51, 59, 64
Komendant - komendant OSP w Kopydłowie

konkurs rysunkowy 15
korzyści - zasada 16
Koszalin 12, 13
koszty
- kalkulacja 84
- paliwa 49
- transportu 38
- załóg 49
kotwa 83
kotwica 40
kotwicowisko 41, 83
Kościuszki - ulica w Szczecinku 69
Krajowa Izba Turystyki 23, 31, 47, 51, 59, 65
kredyt - bankowy 42
Kronospan - sp. z o.o. - 70, 80
kryminogenne sytuacje 4
książka lotów - bilet - pomysł 83
księgowość 11, 37
księstwo zachodniopomorskie 13
Kurbatow, Aleksiej - Rosjanin, programista, twórca Hi-Toc
kustosz 40
kuter holowniczy 82
kwalifikacje fachowe 3
kwalifikacje zawodowe 5
Ustalenia przedprojektowe Projektu "Hydro-Avia-XXX"

Powrót do góry

L
lądowanie - wodnosamolotu 27, 56
Las Klasztorny, Szczecinek 69
lądowisko awaryjne
- w Wilczych Laskach 25, 54
licencjat 8, 11
liczba bezrobotnych 1
linia lotnicza - sezonowa, wodnosamolotowa 25
liny 40
Lipowy Potok, jez. Trzesiecko, Szczecinek 69
listy intencyjne 50
locje 41, 64
lokalizacja
- mapa propozycji 81
- propozycje - HydroAvia-Parku i Portu 36, 68, 69, 71-79
LOMBARD - grupa wokalno-muzyczna Małgorzaty Ostrowskiej 1, 2, 3,
LOT - Polskie Linie Lotnicze 23, 30, 47, 51, 60
lotnictwo wodne
- sytuacja na świecie 26
Lublin (okolice Lublina) - projektowana lokalizacja wodowiska
ludność Szczecinka 2, 3,

Ł
łączność 28, 57
łódź latająca 18, 21

Powrót do góry

M
Maciek - niedżwiedź polarny, ZOO Gdańsk-Oliwa, przyjaciel lotników morskich 2 DLMW Darłowo
magisterium 8, 11
Mallard - wodnosamolot 49
mapa -projektowane lotnisko wodne (wodowisko) Szczecinek (Shchetsinek)
mapa batymetryczna jeziora Wielimie k. Szczecinka
mapa batymetryczna jeziora Durowskie k. Wągrowca
mapa akwenu (jeziora) Trzesiecko 28, 41
mapa propozycji lokalizacyjnych 81
mapa lotniczych przeszkód nawig. 1
mapa wodowiska Szczecinek
mapy lotnicze 41, 1
Marek W. Piłat - autor
Marientron - Wzgórze 69
marketing - 50, 62, 63, 85
marketing - tematy 85
materiały pędne 24, 28, 63, 64
marynarka handlowa 8
Marynarka Wojenna RP 17, 22, 23, 29, 30, 47, 51, 59, 61, 64
miasto Szczecinek 1, 5
migracja absolwentów 2
Mil - marka śmigłowców
- Mi 2 - helikopter 18
- Mi 14 - helikopter 17, 18, 33
Mickiewicza - ulica w Szczecinku 80
mleczny brat Maciek, niedźwiedź polarny
Morze Bałtyckie 26
motorówka 56
- "lotniskowa" 28, 57
- policyjna 80
MSWiA - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 30, 51, 59, 62, 64
Ministerstwo Infrastruktury - dawniej MTiGM - Minister (Ministerstwo) Transportu i Gospodarki Morskiej 22, 23, 30, 47, 51, 58, 59, 62, 64
młodzież - z Domu Dziecka 12, 42
monitoring - ekologia 39
motywacja 8
mundury 41
Murena - Klub Płetwonurków Szczecinek 1
Muzeum Regionalne w Szczecinku 4
MWPL - Międzynarodowy Wodny Port Lotniczy Szczecinek 24, 25, 27, 54, 62
- funkcjonowanie MWPL 27

Powrót do góry

N
nabrzeże - Hydro-Avia-Park,Port 19, 35, 39
napoje - chłodzące 41
naukowcy 11
nazwa - ustalenie 37
Neufert Ernst - autor "Podręcznika projektowania architektoniczno-budowlanego"
niedźwiedź polarny
- Maciek
- Warszawiak
Niemcy 15, Republika Federalna Niemiec 24, 25, 31, 36, 54, 60, 62
nieopłacalność (przedsięwzięcia) 19, 30, 35, 59
Nieuw Stettin (Szczecinek) 13
Niezdobna - rzeczka 69
Norwegia, Królestwo Norwegii 25, 54
Nowiny LOT - miesięcznik 14
nowości - wykaz nowości wydania witryny wraz z linkami

Powrót do góry

O
ochotnicy 8
Ochotnicza Straż Pożarna w Kopydłowie - najlepsza w Polsce, wytypowana do ochrony HydroAviaShow, 2
oczekiwania 8, 36
odpowiedzialność materialna 16
oferta turystyczna Szczecinka (czasowa) 7
oficer 8
ognie sztuczne 22, 44
oleje (lotnicze) 19, 22, 28, 57, 63, 64
Open Water Campaign - Kampania otwartych Wód (dla wodnosamolotów) 26
opinia - autora dot. lokalizacji 80
ORBIS - Polskie Biuro Podróży 23, 31, 47, 51, 60
OSTROWSKA Małgorzata - piosenkarka i kompozytorka, współtwórczyni grupy "LOMBARD" - kandydatka na "Znamienitą"
Ośrodek Kultury - SzOK 51
OSiR - Ośrodek Sportu i Rekreacji 51, 70, 80, 112 - afera modernizacji stadionu 1, 2
osobowość prawna - 37
ośrodek kulturystyczny 70
oświetlenie
- kotwicowiska 41
- terenu 41

Otmuchów - projektowana lokalizacja wodowiska

Powrót do góry

P
paliwo - lotnicze 22, 24, 28, 57, 63, 64
panorama Szczecinka (model) 4
parking 19, 35
partnerzy 19, 47, 51, 64
Pile - jezioro 25
pilot, piloci 41, 54
Piłat Marek Walerian - autor Projektu, witryny WWW
piosenka telefoniczna 50
pizda, pomorska - pieniądz 8
plakat lotniczy
- projekt 83
- wystawa 50
plan finansowania 38, 50
plan zagospodarowania przestrzennego 38
plan zatrudnienia
- dorywczego 41
płaszczyzny
-medialna 12,
-współpracy 10
pływaki
- boje (wodowiska) 27
- wodnosamolotu 18
pochylnia - dla wodnosamolotów 39, 40, 68, 83
Poczta Polska 15
podstawy statutowe 9
pogoda - średnie pogodowe 23, 49
pogoda, warunki pogodowe 23, 46
pojęcia podstawowe - Projektu 66, 67
pokazy
- mody lotniczej 50
- ogni sztucznych 21, 44
- lotnicze 21
Politechnika Gdańska 11
Politechnika Koszalińska 11
Politechnika Poznańska 11
Politechnika Szczecińska 11

Polskie Porty Lotnicze S.A. 63
pomosty dostępowe 39
pomysły
- bilet pamiątk. książka lotów 83
- festiwal piosenki telefonicznej 50
- jury krakowsko-częstochowskie (festiwalu piosenki telefonicznej)
- linie lotnicze, wodnosamolot. 25
- konkurs rysunkowy znaczków pocztowych 15
- karta pocztowa 15
- szkolenie pilotów 26
- średnie pogodowe - badanie (HydroAviaShow, 49
- komputerowy system kontaktów z klientem HydroAviaParku (rejestracja+konto e-mail+kontakty)
- zabezpieczenie towarów przed podrabianiem 37
- znaczek pocztowy 15
posterunek
- celny 24, 69
- graniczny 24, 69
potencjał intelektualny 2
potrzeby materialne 8
powiat szczecinecki 1, 8
Powiatowy Urząd Pracy 4, 23, 30, 36, 42, 47, 51, 59, 64
powód działalności gospodarczej i zatrudnieniowej 5
Poznań 12, 13
pożar
- sprzęt p.pożarowy 56, 62
pożarnictwo - tematy opracowań 86
pożyczka 42
praca dyplomowa 8, 11
praca licencjacka 8, 11
praca magisterska 8, 11
prace porządkowe 11, 12
praktyka zawodowa 8
prasa
- lokalna 14
- ogólnopolska 14
- zagraniczna 14
prawo - tematy opracowań 86, 87
prawo - zagrożenie 22
Prawo Lotnicze 22
producenci - statków powietrzn. 23, 46
program - Projekt w realiz. 9, 13
programiści - informatyka - tematy 84
programiści - sprzetowcy - tematy 85
Projekt "Hydro-Avia-XXX" 6, 7
Projekt X "Hydro-Avia-Park" 7, 17, 32
Projekt XX"Hydro-Avia-Show" 7, 12, 20, 43, 44
Projekt XXX "Hydro-Avia-Port" 7, 24 , 54
Projekt "Wągrowiec" 1, 2,
Promenada Warcisława w Szczecinku 69, 70
promocja
- pokazów, marketing 21, 44
propozycje lokalizacji HydroAviaPark -> patrz A1-A2, B1 - B8
Prusy 13
przyjaciel
- wierny , niedźwiedż Maciek
- wierny , niedźwiedż Warszawiak
przyrost naturalny 2
psycholog 8
psychologia 8
PZL Świdnik 18, 34
PZL Warszawa-Okęcie 18, 20, 31, 34, 41, 51, 60, 65
PZL W-3RM Anakonda -śmigłowiec 29, 58, 60
PZL-104 MW Wilga 2000 Hydro 18, 34, 41, 58

Powrót do góry

R
Rada Ministrów RP - granica państwa 29, 58, 59, 64
radar - 62, 63
radio - radiostacja, sprzęt radiowy 28, 29, 57, 69
radiolatarnie - spisy 41
rada dyrektorów 10
radiofizyk 8
radiowiec 7

ratownictwo - tematy opracowań 86
recepcja (budynek) 19
rejestracja (grupy) 9
rakieta
- ostrzegawcza 56
reklama 38, 40, 64
- foldery 40
- towary 64
renciści 5
remont - eksponatów 39, 40
roboty publiczne 36, 42
Rosja 15, 62
ruch międzynarodowy - lotniczy 29
rusycysta 8
regres 1
rewolucja solidarnościowa 3
Rybacka - ulica w Szczecinku 69

Powrót do góry

S
samopomoc - działania 61
Scholl Marc, chemik, profesor, prorektor Uniwersytetu w Konstanz (RFN), I witryna internetowa Szczecinka - kandydat na "Znamienitego"
Seaplane Pilots Association - patrz SPA
Shchetsinek - Szczecinek fonetycznie angielski 28
sklepik 40
skrywany fonon 4
skuter wodny 56
Skrzydlata Polska - miesięcznik 14 http://www.altair.com.pl/sp
Słowacja - Republika 62
Słowianka - WSI - spółdzielnia 70
Słupsk 12
socjolog 8
socjologia 8

solidarnościowa "rewolucja" 3
Solina - zalew w Bieszczadach - projektowana lokalizacja wodowiska
SPA - Seaplane Pilots Ass. USA 26, 31, 51, 60, 62, 65
spadek liczby ludności 3
specjaliści krajowi 10
spis treści projektu 100
sprzęt przeciwpożarowy 56
Stadion Miejski w Szczecinku 70, 80, afera modernizacji ?
stan prawny 61
- zagrożenie 24
stanowiska pracy - tworzenie 10, 21, 37, 40, 44
Stany Zjednoczone Am.Płn. - USA 26
Starostwo Powiatowe Szczecinek 19, 20, 23, 31, 36, 47, 51, 59, 65
start - wodnosamolotu 27
Stary Drahim 13
statut 9, prowizoryczny GRUPY - zasady 16
statek - skradziony z jez. Trzesiecko 1946, 2,
staż 8
Straż Pożarna 56, 65
- Komenda Główna Straży Pożarnych 30
- Centralny Ośrodek Szkolenia SP w Bornem Sulinowie 65
- Ochotnicza Straż Pożarna w Kopydłowie - wytypowana do ochrony ppoż. HydroAviaShow
strażnik wody 4
studenci wyższych uczelni 8, 11, 21
szambo 39
Szczecin 12, 13
Szczecinek 1, 5
Szczecinek On Line 13
Szczecinek - miasto 2, 5
Szczecinek - powiat 2
Szkoła Główna Służby Pożarniczej 11
szkoły średnie 7, 11
Sztab Generalny WP 61
Szwecja, Królestwo Szwecji 15, 25, 26, 54
Śląsk - turyści 26
śmigłowiec 18
śmigłowiec - amfibia 17, 18, 21, 29, 33, 48, 58
średnie pogodowe 23, 49
Świątki 69, 70

Powrót do góry

T
tablice informacyjne 40
Tadzio - słoń-spadochroniarz w Tajlandii, wł. TAJ (dla przyjaciół Tadzio), honorowy polski spadochroniarz, dowódca nieetatowej drużyny wsparcia 1pl. 1 komp. szt. 1 Pułku Specjalnego w Lublińcu 50
telebim 50
telefon 68
telefonia komórkowa 29, 57
tematy opracowań - wykaz 82-90
teren - HydroAvia-Parku 68
towary - projekty graficzne 83
transport - eksponatów 39
treść - spis treści Projektu 100
Trzesiecko 4, 5, 33
Tuempel, Karl profesor, historyk, autor pierwszej monografii Szczecinka (Neustettin) - kandydat na "Znamienitego"
turystyka 3
turystyka wodnosamolotowa 25, 26, 57
turystyka pobytowa w Szczecinku 3, 5
turyści 5, 57

Powrót do góry

U
ubiory 41
uczelnie 11, 50, 63, 82
uczniowie szkół średnich 8, 11, 21
Ukraina 15, 62
Unia Europejska 22
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 11
Uniwersytet Szczeciński 11
Urząd Gminy Szczecinek 19, 20, 23, 30, 36, 47, 51, 59, 65
Urząd Gminy Wicko Morskie 51, 65
Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki 64
Urząd Miasta Szczecinek 19, 20, 23, 30, 36, 47, 51, 59, 65
Urząd Miasta i Gminy Borne Sulinowo 31, 51, 65
Urząd Regulacji Telekomunikacji 31, 51, 59, 65
urządzenia elektryczne - tematy opracowań 90
USA - Stany Zjednoczone 26, 62
usługi turystyczne - standard 3
ustalenia przedprojektowe 1
utrudnienia (komunikacja) 21, 44

Powrót do góry

W
wady lokalizacji 71
Wannsee k/Berlina - projektowana lokalizacja
Warszawiak - niedżwiedź polarny, ZOO Warszawa, przyjaciel lotników morskich 2 DLMW Darłowo
warunki pogodowe 23, 46, 49
Water Flying Magazine - miesięcznik, USA 15
Wągrowiec - miasto - projektowana lokalizacja wodowiska, 1, 2 - mapa wodowiska
WC 39
wekslowa, waluta - pizda pomorska, huj pomorski
weteran - samolot 21, 44, 48
White Eagle Aviation - Linie Lotnicze 25
Wicko k/ Łeby - jezioro, wojskowa baza wodnosamolotowa 25, 54
Wilcze Laski - byłe lotnisko wojskowe 6 km od Szczecinka - 25
Wilga - PZL104 - samolot 17, 22
Wielimie - jezioro 25, 54, mapa jeziora (wodowiska ?)
Wielka Brytania 15, 62
winda - wyciągarka 40
Wiraże - pismo wojskowe lotnicze 14
wizja - HydroAvia-Parku, Portu
- architektoniczna 35, 36
- rysunkowa 35
władze miejskie 23, 46
władze powiatowe 23, 46
władze państwowe 4
władze terenowe 40
właściciel
- gruntu 19
- jeziora 19
Włochy , Republika Włoska 15
Włocławek - projektowana lokalizacja wodowiska
wnioski przedprojektowe 4, 5
woda - pitna 39, 68
wodne lotnictwo- termin 66
wodne lotnisko
- Szczecinek (Shchetsinek) - mapa
wodowanie - lądowanie 56
wodowisko 18, 22, 26, 27, 36, 54, 56, 61
wodnosamolot 17, 18, 48, 54, 58
wojna światowa (druga) 21, 44
wolontariat 12
Wojsko Polskie 17, 29, 41, 54
Waterpolo" - nazwa śmigłowca-amfibii Anakonda W3RM (ze względu na pływaki) 1,
wstępna - część Projektu 7
wykaz
- pojęć podstawowych, terminologia Projektu 9
- zadań realizacyjnych 36, 37
- zadań Hydro-Ania-Park 37
- zadań Hydro-Avia-Show 48
- zadań Hydro-Avia-Port 54, 61
Wykaz tematów proponowanych uczelniom uczelniom 82
wykluczenie - członka grupy - zasada 16
wykres ludność miasta 2
wykres ludność Szczecinka 2

wykształcenie średnie 5
wykształcenie wyższe 5
wyludnienie miasta 2

wyludnienie miasta Szczecinka 2
wyposażenie
- wodnego portu lotniczego 50
wypożyczalnia
- rowerów 28
- samochodów 25, 28, 54
Wyspa Łabędzia jez. Trzesiecko, Szczecinek 70
Wytwórnia Filmów D i F W-wa 12, 13
Wyższa Szkoła Pedagogiczna Słupsk 11
Wzgórze Marientron, Szczecinek 69
wzornictwo przemysłowe 83

Powrót do góry

Z
zachodniopomorskie 1
zadania realizacyjne
- Projektu X Hydro-Avia-Park 38
zagraniczny
- kontrahent 38
- specjalista 39, 40

zagrożenia 19, 22, 29
- ekologiczne 22, 30, 35, 44, 58
- katastrofa 21, 44, 59
- pogodowe 46
- prawne 24, 29, 44, 58
zalety lokalizacji 71
Zalew Zegrzyński - 22, 29, 58
założenie Szczecinka 4
zarządzanie - tematy opracowań 86, 87
zasięg wodnosamolotu 63
zatrudnienie
- poszukiwanie, migracja 5
- zagranicznych specjalistów 39
zasady - realizacji Projektu 9, 15, 16
zawód 8
zaznaczenie przebiegu traktów historycznych Szczecinka 4
ZDF - telewizja niemiecka 12, 13
Zespół Szkół 11
zespół wsparcia 9
zezwolenie importowe - bezcłowe 37
zezwolenie lokalizacyjne 38
zezwolenie na Hydro-Avia-Show GILC 49, 51
zimowanie - eksponatów
- wentylator 41
znak graficzny - logo 83
znamienici - kandydaci na najznakomitszych mieszkańców Szczecinka XX i XXI wieku 1, 2,
- Małgorzata OSTROWSKA - piosenkarka, zespół LOMBARD
- Marc SCHOLL, chemik, profesor, prorektor Uniwersytetu w Konstanz (RFN), I witryna internetowa Szczecinka
- Karl TÜMPEL, profesor, historyk, autor pierwszej monografii Szczecinka (Neustettin)
ZOO Gdańsk Oliwa
ZOO Warszawa
zubożenie społeczeństwa 3
zwolnienie celne 37
zwolnienie podatkowe 37

Ź
żródła - finansowania 9, 37

Powrót do góry