Wodowisko Wągrowiec

Wodowisko wodnosamolotów na jez. Durowskie w Wągrowcu