Fotoreportaż z Bornego Sulinowa - 1-3 maj 2004 r.
Data publikacji :
Szczecinek, dnia10 maja 2004 roku
Powrót do strony fotoreportaży "LOTNICZEGO SZCZECINKA" Adres e-mail Redakcji : szczecinecka_gazeta@poczta.onet.pl