WODDNOSAMOLOTY ???!
Nowatorskie nazewnictwo
Obok przedstawiamy sprawozdanie z działań zmierzających do ustalenia autora neologizmu, który może spowodować konieczność poprawienia większości stron w naszej liczącej około 100 MB witrynie.
Stwierdzamy z całą pewnością, że ten ktoś nijak ma się do Jeża Teodora, ale że import okładki z pewnością był opłacalny.
Cóż - na opłacalności to oni się na pewno lepiej znają niż na ortografii i słowotwórstwie. Gratulujemy !

Fakt terminologiczny oraz grupowego autora odnotowujemy w naszym wykazie terminologicznym związanym z ..... wodnosamolotami i wodnym lotnictwem


Szczecinek, dnia 29 września 2002 r.
Powrót do
"LOTNICZEGO SZCZECINKA"
Adres e-mail Redakcji : szczecinecka_gazeta@poczta.onet.pl