Internet jest ubogi w informacje o 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej !

Wyszukiwarka "Gogle " w dniu 13 listopada 2005 r.( piątek to nie był !) prezentowała adresy kilkudziesięciu stron internetowych, w większości wypowiedzi uczestników licznych forum internetowych.
Spośród przejrzanych uważnie stron i witryn internetowych jedynie dwie można uważać za witrynę o charakterze naukowym (choć to forum); pozostałe są prezentacjami dotyczącymi Dywizji.
Niżej prezentujemy adresy tych witryn oraz krótkie uwagi na ich temat.

Przypominamy też uprzejmie, że w naszym Portalu 6 PDP-D jest odrębny rozdział na publikacje naukowe. Rozdział ten dostępny jest poprzez menu strony głównej o naszej Dywizji, menu poniżej lub odsyłacz obok .


Menu poniżej umożliwia połączenia z wymienionymi stronami. Adresy stron wymienione są na początku, można je skopiować przed połączeniem.
Zapraszamy !
Opublikowano 15.11.2005 r.
Powrót do
"Portalu Szczecineckiego"