Rozdział o PUBLIKACJACH NAUKOWYCH dotyczących naszej 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej wypełnia się bardzo powoli i jest bardzo skromny.

Aktualnie dostępna jest jedna pozycja książkowa oraz jedna publikacja internetowa. Mamy nadzieję, że ten stan ulegnie poprawie, bowiem wiadomo nam o publikacjach Akademii Obrony Narodowej (wcześniej Akademii Sztabu Generalnego), które nie są znane, podobnie jak ich autorzy.

Prawdopodobnie w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagielońskiego powstaje opracowanie dotyczące udziału 6 PDP-D w wydarzeniach grudniowych 1970 r. oraz inne, o działaniach 6 PDP-D w okresie stanu wojennego od 13 grudnia 1981 roku.

Jest szansa, że publikacje te znajdą się w Portalu 6 PDP-D.

Niżej, poprzez odsyłacze (linki) udostępniamy podstawowe informacje o znanych nam aktualnie książkach - jedynej monografii 6 PDP-D oraz naszą, bogato udokumentowaną oraz ilustrowaną i funkcjonalnie, mamy nadzieję, przygotowaną publikację internetową o udziale 6 PDP-D w interwencji w Czechosowacji w 1968 roku.

Informujemy, że w naszym Portalu 6 PDP-D jest sporo informacji o innych, popularnych publikacjach o Dywizji. Rozdziały te dostępne są poprzez menu strony głównej o naszej Dywizji, menu poniżej lub odsyłacz obok .Menu poniżej umożliwia połączenia z wymienionymi stronami. Adresy stron wymienione są na początku, można je skopiować przed połączeniem.
Zapraszamy !
Opublikowano 5.12.2005 r.

Powrót do
"Portalu Szczecineckiego"