UWAGA ! Na ukończeniu jest materiał ilustracyjny do opracowania Przemysława Wywiała o działaniach 6 PDP-D w Czechosłowacji w 1968 roku, w związku z czym publikacja ta jest jeszcze niedostępna.
Przepraszamy ! Prosimy o cierpliwość !


Poprzez tą stronę dostęp do biblioteki internetowych publikacji naukowych o 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej !

Uwagi dotyczące posługiwania się publikacjami z naszej internetowej biblioteki.

Właściwy przypis widoczny z prawej strony u góry ekranu po kliknięciu na numer przypisu o wyglądzie np.{4}
Po kliknięciu na odsyłacz skryty pod napisem np. {mapa1} pojawi się tzw. wyskakujące okienko z mapą, zawierające menu umożliwiające manipulację wieloma planami i mapami. Jeśli przed pojawieniem się okienka pojawiają się ostrzeżenia - proszę wydać polecenie "Uruchom". Uruchamiane pliki "exe" wykonane są w technologii Macromedia Flash a ich uruchomienie nie wywołuje zagrożenia, natomiast można je (po skopiowaniu) wykorzystać w celach popularyzacyjnych.
Kliknięcie na odsyłacz skryty pod napisem np. {foto1} uaktywnia również tzw. wyskakujące okienko z reprodukcją fotografii, czasem z ich zbiorem (wówczas zawiera menu z manipulatorami). Uwaga jak wyżej - należy wydać polecenie "Uruchom"
Słownik wyrażeń i skrótów używanych w publikacjach dostępne w wyskakującym okienku wywoływanym samoczynnie tuż po otwarciu strony publikacji.
Bibliografie na oddzielnych stronach uruchamiane linkiem{Bibliografia}umieszczonym na końcu publikacji.
Publikacja umożliwia bezpośrednie dotarcie do materiałów ilustracyjnych (fotografii, rysunków, stron WWW) dotyczących uzbrojenia i wyposażenia Dywizji, także tylko użytkowanego przez Dywizję a znajdującego się na stanie innych rodzajów wojsk (np. samoloty transportowe).
Zastosowane rozwiązania techniczne mają ułatwić korzystanie z naszej biblioteki publikacji internetowych o 6 PDP-D. Prosimy o uwagi. Adres kontaktowy e-mail w dolnej części menu.

Dostęp do poszczególnych publikacji poprzez znane już menu "z plusami" umieszczone poniżej.


Menu poniżej umożliwia połączenia z wymienionymi publikacjami.
Zapraszamy !
Opublikowano 15.11.2005 r.Powrót do
"Portalu Szczecineckiego"