ARCHITEKTURA
ARCHITEKTURA Strona wstępna obszernego działu o architekturze.
Zawartość tej części naszej witryny opisujemy niżej.
Uporządkowany został bardzo obszerny dział naszej GAZETY. Już w menu rozdzielone zostały przeszłość od teraźniejszości. Coś czego na ogół rozdzielić nie można, zwłaszcza w architekturze, tym razem dokonał grafik. To oczywiście żart !

"Przeszłość" przedstawi wszystkie ważniejsze architektoniczne obiekty zabytkowe. Teraz prezentowany jest stan dwóch najcenniejszych : gotyckiej wieży b. kościoła św. Mikołaja oraz zamku książąt zachodniopomorskich. Ponadto znaleźć tam można reprodukcje dokumentacji architektoniczno-budowlanej sprzed ponad stu lat. Niech posłużą także jako pomoc naukowa naukowcom, studentom i uczniom. To, czego nie obejmie materiał podstawowych dwóch części znajdzie się w "Uwagach". Tym razem relacja i rekomendacja z Barwic !

"Teraźniejszość" jest obszerniejsza chwilowo. Prezentowany materiał można było częściowo poznać wcześniej w naszej Gazecie. To co było już prezentowane ma w tej edycji zmienioną, bardziej funkcjonalną oprawę.
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na "Interwencje". Dobiega końca sprawa wynikła z niewłaściwego stosunku służb ochrony zabytków do problemów dziedzictwa kulturowego.
Problem przedstawia pytanie :
- Jeśli do chwili wpisania obiektu do rejestru dziedzictwa kulturowego lub ochrony zabytków musi upłynąć kilkadziesiąt lat, to kto ma zająć się ochroną przed zniszczeniem potencjalnych zabytków właśnie przez te kilkadziesiąt lat oraz w jaki sposób te obiekty mają być chronione ?
Zapraszamy !

Redakcja
Adres poczty elektronicznej Redakcji : szczecinecka_gazeta@poczta.onet.pl