Prezentowana fotografia lotnicza tzw. aerofotogrametryczna pochodzi z 1997 roku jest 1/4 wielkości rzeczywistej i posiada wymiary ok 2080 x 2100 pikseli o rozdzielczości 1000 dpi. Plik fotografii w formacie "jpg" ma około 5 Mb
Jednocześnie serdecznie dziękujemy Przyjaciołom - Lotnikom, którzy bezinteresownie udostępnili nam fotografie o dużej wartości materialnej uzyskane w ramach lotniczej, międzynarodowej operacji w interesie pokoju i bezpieczeństwa światowego pod kryptonimem "Open Skies", przy pomocy samolotu podobnego do pokazanego na fotografii .

Redakcja
Opublikowano : 6 lutego 2005 r.
Barwna fotografia lotnicza, fotogrametryczna miasta Szczecinka z roku 1997 obejmująca Trzesiekę oraz zachodnią część miasta Szczecinka
Powrót do "Polskich Fotografii Lotniczych"