dokumentu w Archiwum Państwowym

Rzadko zdarza się wielu ludziom oglądać dokument opatrzony oznaczeniem TAJNE (tzw. gryfem), zwłaszcza w obcym języku !

Wśród wielu dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym Koszalin, Oddział w Szczecinku przy ul. Parkowej nr 3 są również takie dokumenty.

Dokument, który przedstawiamy właściwie nie figuruje w bazie danych Archiwum...
A było to tak : pewnego dnia pewnie 1945 roku jakiś polski kancelista zauważył, że nie ma papieru do pisania. To zdarza się nawet dzisiaj. Ale wówczas, w początku państwowości tych ziem papier był reglamentowanym towarem a jego dostawy na Ziemie Zachodnie i Północne nie docierały. Więc co zrobił w tej sytuacji polski kancelista ?
Kancelista (a może kancelistka ?) uzbroił się w czerwonego koloru kredkę, linijkę a następnie pracowicie począł kreślić niemieckie, nazistowskie dokumenty ukośną czerwoną linią na znak, że ta strona karty papieru jest nieistotna, gdyż istotna była odwrotna, niezapisana, umożliwiająca sporządzenie nowego, polskiego dokumentu.

Dokument ten rzeczywiście został sporządzony, a że jego ważność była niewątpliwa - trafił do Archiwum Państwowego ! Trzeba bowiem wiedzieć, że nie wszystkie dokumenty trafiają do archiwów, że przeważająca część dokumentacji jest niszczona (oddawana na makulaturę) na stanowiskach pracy, przy których dokumenty sporządzono. Prawdopodobnie tylko około 10 % wszystkich doklumentów trafia do archiwów, a z tego zaledwie skromna część ma prawo znaleźć się w Archiwum Państwowym.

Fragment polskiego dokumentu wyziera z lewej strony reprodukcji, natomiast w centrum zainteresowania jest oczywiście reprodukcja dokumentu nazistowskiego opatrzonego czerwoną pieczątką o treści "Geheim" czyli tajne.
To owa odwrotna strona dokumentu w Archiwum. I stąd tytuł publikacji.

Dokument ten wystosowany został przez hitlerowskiego ministra spraw wewnętrznych Rzeszy z Berlina w dniu 12 września 1939 roku, a więc kilkanaście dni po wybuchu II wojny światowej do Prezydenta Prowincji (prawdopodobnie koszalińskiej) a dotyczy :
" Policyjnych działań przeciwko kryminalnym psychopatom itd."
O czym w treści dokumentu ?
Nie podejmujemy się go w tej chwili przetłumaczyć. Jest faktem, że nazistowska administracja, nazistowska partia (NSDAP), a także policja i armia posługiwały się swoistym, wytworzonym przez siebie na własny użytek słownictwem i frazeologią, które z czasem poczęły przenikać poprzez narzędzia propagandy do całego narodu niemieckiego. Toteż dokument ten trzeba tłumaczyć inaczej, w sposób bardziej skomplikowany niźli korzystanie z normalnego słownika języka niemieckiego, odnosząc sie jednocześnie do dokumentów i działań administracji hitlerowskiej.

Podobne sytuacje w dziedzinie językowej zdarzały się i zdarzają - także w Polsce.

A w dokumencie, którego pierwsze wiersze w swobodnym przekładzie mają treść :
"W ramach ogólnoniemieckich przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa w okresie wojny nie wolno dopuszczać, o czym wiedzą urzędy zdrowia do niepokojenia narodu przez osoby z zaburzeniami psychicznymi (wymieniono psychopatów, pomyleńców oraz epileptyków czyli osoby chore na padaczkę !)".
(Pełny tekst dokumentu podamy w terminie późniejszym tzn. za około jeden miesiąc !)


Nie ulega wątpliwości, iż było to zakamuflowane polecenie z trwającą w tym czasie w całej III Rzeszy akcją pod kryptonimem "Nacht und Nebel" (noc i mgła), kiedy to tysiące chorych psychicznie wymordowano !

Dzisiaj ponownie mówi się o eutanazji i jej zgodności z prawem !

Reprodukowany dokument ze zbiorów Archiwum Państwowego Koszalin; Oddział Szczecinek
Zespół : Starostwo Powiatowe w Szczecinku 1945-1950;
Syg. 50, karta 11 (pismo na odwrocie strony)


Redakcja
Szczecinek, 12 listopada 2004 r.
Powrót do "Plus-Minus"