Okazuje się, że nawet "najwyższy poziom" ma swoje "podpoziomy" !
W efekcie pojawiła sie konieczność rozbudowy naszej Galerii. Nie bacząc na "akademickie" spory o to, czy trudniej wykonać fotografię z niebezpiecznego, stromego dachu czy też wisząc na linie lub wędrując drabinami na szczyt wieży - a korzystając z sympatycznej aprobaty naszych fotografików - podzielilśmy z konieczności naszą Galerię na trzy części.


Obejrzeć fotografie każdej z galerii można klikając na ukryte odsyłacze na fotografii budynku kościoła NMP w Szczecinku poniżej
(wskaźnik myszy zmienia się wówczas w "rączkę").

Aktualnie w Galerii obejrzeć można łącznie około setki fotografii i o ile nie wszystkie z nich reprezentują wysoki poziom artystyczny, to z całą pewnością reprezentują duży, bardzo często niebezpieczny wysiłek ich twórców, forografików - amatorów.
Zapraszamy do współpracy !
Seria fotografii Szczecinka ze szczytu wieży kościoła! Seria fotografii Szczecinka ze wskazanego miejsca Seria fotografii z dachu koscioła ! Nastepne za kilkadziesiat lat z tego miejsca ! Tuż obok, na fotografii budynku kościoła Najświętszej Marii Panny w Szczecinku umieściliśmy różnokolorowe punkty wskazujące orientacyjnie miejsca, skąd wykonano prezentowane w każdej z podgalerii fotografie.
Punkty te połączone są liniami w tym samym kolorze z częścią opisową fotografii, jednocześnie opisy informują o tytułach poszczególnych Galerii.
Klikając na którykolwiek z opisów, punktów lub linii na prawo od fotografii łączymy się z wybraną galerią.
Zapraszamy !
Redakcja PLUS-MINUS
10 listopada 2004 r. - uzupełniono Galerię "Z dachu" o kilkadziesiąt fotografii oraz uruchomiono Galerię "Z wieży".
Galeria "Ze szczytu" prezentuje już od 24 maja 2005 r. fotografie Jacka LEONIAKA, które zapowiadaliśmy w listopadzie 2004 r., a których nie udało się wówczas pokazać z powodu awarii aparatu fotograficznego.

Powrót do "PLUS - MINUS"