HISTORIA
Kliknij ! Połączysz się z witryną WWW Muzeum Regionalnego w Szczecinku

Ta część witryny przeznaczona jest dla wszystkich osób interesujących się historią Szczecinka.

Śladem znakomitych dziejopisów podążać będzie szczecinecki kronikarz, publikując w kronice miasta i powiatu Szczecinek co kilka miesięcy zwięzły, kilkunastozdaniowy tekst, proponowany historykom do odnotowania.

Pierwszy zapis w "Kronice" ukaże się w noc sylwestrową, pół godziny po ogłoszeniu Nowego Roku 2003. Zapraszam szczecineckich historyków do zgłaszania swoich propozycji wpisu do "Kroniki" oraz do ewentualnej dyskusji.
Kronikarz


31 grudzień 2002 r - Pierwszy zapis "KRONIKI" ukaże się z PRZYCZYN TECHNICZNYCH za kilka dni. Mimo interesujących faktów np. zakupu przez polski rząd 48 samolotów F-16 za kwotę równowartości 174 tychże F-16, ponownego wyboru Mariana Tomasza GOLIŃSKIEGO na burmistrza Szczecinka - z powodu przenoszenia witryny na własny serwer, braku miejsca na dotychczas użytkowanym serwerze - REDAKCJA zmuszona jest z podanych powodów tak postąpić !

Część witryny, o nazwie "Publikacje historyczne" proponuje naukowcom, studentom i uczniom publikowanie swoich udokumentowanych prac. Obecnie rozpoczęliśmy publikowanie obszernej pracy Krzysztofa KUCHARSKIEGO omawiającej umocnienia Wału Pomorskiego w najbliższej okolicy Szczecinka. Zapraszamy do zapoznania się z tą publikacją !!

Nieznane, nieopublikowane dotychczas zdarzenia z historii miasta i powiatu znajdą swoje miejsce publikacji na stronie "Nieznane fakty".

"Historyczny obraz miasta" ma przyszłościowy charakter i ma za zadanie dostarczyć podstawowych danych o wyglądzie miasta w przeszłości. Informacje te powinny zostać wykorzystane poprzez planowaną, komputerową sieć międzyszkolną "SzkLANka" do realizacji zadań "Niggen Stettin" oraz "Niggen Stettin-Adobe Atmosphere". Zadania są częścią Społecznego Planu Obchodów 700-lecia miasta Szczecinka.
Z planem tym można się zapoznać dzięki linkom poniżej.
Można też ze strony Planu Obchodów 700-lecia składać wnioski.Można też zorientować się w sprawie zapoznając się z bannerami niżej.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy, zwłaszcza do publikowania !
Jeśli Wasza publikacja będzie w zapisie elektronicznym, na płycie CD, dyskietce lub przesłana zostanie pocztą elektroniczną - zostanie opublikowana w okresie 10 - 14 dni, jeśli tylko posiada wartości poznawcze. Pomożemy także w doborze ilustracji, a ogólny wygląd publikacji można również uzgodnić.
Tak więc - nie musicie znać problemu budowy stron WWW !! To zrobimy za Was !

REDAKCJA
Aktualizacje : 28, 14 sierpnia 2002 r. oraz 18 lipca 2002 r.
Adres poczty elektronicznej Redakcji : szczecinecka_gazeta@poczta.onet.pl