Szczecineckie Publikacje Historyczne

Rozpoczynamy cykl publikacji historycznych dotyczących Szczecinka i okolic przygotowywaną do druku pracą Krzysztofa KUCHARSKIEGO - nauczyciela Zespołu Szkół Medycznych w Szczecinku

Jak bez trudu można spostrzec, praca ta tematycznie związana jest z istniejącymi wokół miasta umocnieniami Wału Pomorskiego (Pommernstellung), zbudowanymi w okresie nazistowskiej III Rzeszy niemieckiej.
Sforsowanie tych umocnień w 1945 r. przez Armię Czerwoną oraz Ludowe Wojsko Polskie przyniosło obfite straty w zabitych i rannych, ale przyczyniło się do powstania polskiej państwowości na tych ziemiach, nigdy wcześniej nie należących do Polski.
Autor omawia w swojej pracy sztukę fortyfikacyjną III Rzeszy, historię budowy poszczególnych obiektów, przytacza ciekawostki. Praca publikowana w odcinkach, zawiera wiele interesujących map i planów, a przede wszystkim fotografii autorstwa Sławomira KUCHARSKIEGO - brata autora.

Redakcja

13 sierpnia 2002 r.
Powrót do działu "Historia"