PLAN OBIEKTÓW TAJNEJ BAZY
(mapa aktywna)

Tunel przelotowy - silos na pojazd - nosiciel rakiet Tunel przelotowy - silos na pojazd - nosiciel rakiet Podziemna hala montażowa pocisków i głowic Podziemna hala montażowa pocisków i głowic Podziemne hale montażowe pocisków i głowic Rampa przeładunkowa przy podziemnej hali Rampa przeładunkowa przy podziemnej hali Rampa przeładunkowa przy podziemnej hali Rampa przeładunkowa przy podziemnej hali Rampa przeładunkowa przy podziemnej hali Tablica pamiątkowa Tablica pamiątkowa Osiedle mieszkaniowe dla żołnierzy zawodowych Osiedle mieszkaniowe dla żołnierzy zawodowych Osiedle mieszkaniowe dla żołnierzy zawodowych Sztab, koszary i pomieszczenia socjalne bazy Sztab, koszary i pomieszczenia socjalne bazy Bunkry-wartownie przy podziemnych halach Bunkier-wartownia przy podziemnych halach Bunkier-wartownia przy podziemnych halach Bunkier-wartownia przy podziemnych halach Bunkier-wartownia przy podziemnych halach Rów łącznikowy - transzeja z wartowni do hal Wartownia przy wejściu do strefy bojowej Wartownia przy wejściu do strefy bojowej Brak fotografii Brak fotografii Brak fotografii Do mapy fizycznej okolic Kolonii Brzeźnica


Z bogatym materiałem fotograficznym dotyczącym bazy można zapoznać się klikając na napisy i obiekty zaznaczone na zamieszczonym powyżej planie będącym aktywną mapą. Wyjaśniamy, że plan został sporządzony na podstawie odręcznego szkicu, obiekty na planie nie są w skali, nie zostały zwymiarowane itd.

Wyjaśnienie : Przeznaczenie niektórych obiektów nie jest jasne, gdyż strona polska Układu Warszawskiego nie była zapoznawana ze wszystkimi radzieckimi technologiami uzbrojenia.
Podnoszone są przypuszczenia, że podziemne składy oraz hale montażowe służyły do przechowywania i montażu radzieckich pocisków rakietowych i ich głowic, w tym nuklearnych. Przypuszczenia te były wielokrotnie publicznie wyrażane w środkach masowego przekazu.

Pragniemy ostatecznie wyjaśnić tą sprawę, jako że sprzyja temu sytuacja. Po rozpadzie Związku Radzieckiego wielu służących uprzednio w bazie koło Kolonii Brzeźnica żołnierzy radzieckich znalazło się poza obszarem Federacji Rosyjskiej i dzisiaj nie są oni zobowiązani do zachowania wojskowej tajemnicy radzieckiej. Ponadto wiele rodzajów uzbrojenia radzieckiego zostało ujawnionych przez samych Rosjan po roku 1993.

Dlatego tytułowym zwrotem tej publikacji jest "Do przyjaciół Moskali.."

Uwagi : Brak fotografii dwóch obiektów, a mianowicie wartowni przy bramie wjazdowej oraz pozostałości po zlikwidowanych wiatach (garażach) na pojazdy. Z tej przyczyny widoczne są jedynie objaśnienia na żóltym tle na ekranie oraz w dolnej cześci ekranu.

Bazę lustrował, fotografował i dokumentował Krzysztof KUCHARSKI.
Opracowanie map, planów oraz grafiki - Marek W. Piłat.Redakcja PLUS-MINUS, 30 września 2002 r.
Powrót do strony tytułowej Szczecineckiej Gazety Internetowej "Plus-Minus"