PODZIEMNE HALE MONTAŻOWE
ORAZ MAGAZYN UZBROJENIA (głowic)

Wysoka hala z bocznymi (z prawej strony) nawami usytuowana jest poniżej powierzchni gruntu i prawdopodobnie służyła do montażu uzbrojenia.
Na ścianach pozostały liczne podpory i wsporniki po instalacjach. Pomieszczenie musiało być dobrze wentylowane - świadczą o tym liczne pozostałości przewodów.
Wejście dla obsługi jest na górnym poziomie (antresoli).

Boczne, znacznie niższe nawy służyły prawdopodobnie jako pomieszczenia magazynowe do długotrwałego przechowywania głowic rakietowych. Brak śladów instalacji suwnicowej w hali świadczy o tym, że montaż odbywał się przy pomocy przemieszczanych po posadzce dźwigów, podnośników i nie mógł w związku z tym dotyczyć b. ciężkich elementów.

Boczna nawa magazynowa widziana z hali montażowej. Na posadzce dobrze widoczne rdzawe ślady po stałej konstrukcji stalowej regałów (półek) na elementy uzbrojenia (głowice).
Szerokość tych półek wskazuje, że nie mogły to być korpusy rakiet, chyba że były by składowane wzdłuż ścian. Takiemu rozwiązaniu przeczy szerokość otworu drzwiowego, poza tym manewrowanie korpusem rakiety w hali montażowej bez suwnicy byłoby niemożliwe.
Zwraca również uwagę szerokość przestrzeni komunikacyjnej pomiędzy podporami półek tj. około 2 m szerokości. Z konstrukcji podpór półek wynika, że transporter mógł poruszać się tylko w linii prostej.
Niewątpliwie, składy te z powodu mnogości wątpliwości mogą budzić wiele ciekawości.


Z bogatym materiałem fotograficznym dotyczącym bazy można zapoznać się klikając na niniejszy link
(skryty pod obrazkiem z napisem "Zobacz") W ten sposób można powrócić do planu obiektów bazy, wybrać następny obiekt klikając na oznaczenie lub napis na planie.

Wyjaśniamy, że plan został sporządzony na podstawie odręcznego szkicu, obiekty na planie nie są w skali, nie zostały zwymiarowane itd.Bazę lustrował, fotografował i dokumentował Krzysztof KUCHARSKI.
Opracowanie map, planów oraz grafiki - Marek W. Piłat.Redakcja PLUS-MINUS, 30 września 2002 r.
Powrót do strony tytułowej Szczecineckiej Gazety Internetowej "Plus-Minus"