BUDYNEK SZTABOWO - KOSZAROWY
z zapleczem socjalnym

Widok na zrujnowany budynek sztabu i koszar tajnej bazy wojsk radzieckich w Brzeźnicy. Plac alarmowy jednostki wraz z terenem parku transportowego (fotografia zrobiona z terenu wiat garażowych na pojazdy) jest porośnięty roślinnością i trudno rozpoznawalny.
Po prawej stronie widoczna jedna z wartowni. Obok niej w głębi lasu widać budynki mieszkalne.


Z bogatym materiałem fotograficznym dotyczącym bazy można zapoznać się klikając na niniejszy link
(skryty pod obrazkiem z napisem "Zobacz") W ten sposób można powrócić do planu obiektów bazy, wybrać następny obiekt klikając na oznaczenie lub napis na planie.

Wyjaśniamy, że plan został sporządzony na podstawie odręcznego szkicu, obiekty na planie nie są w skali, nie zostały zwymiarowane itd.Bazę lustrował, fotografował i dokumentował Krzysztof KUCHARSKI.
Opracowanie map, planów oraz grafiki - Marek W. Piłat.Redakcja PLUS-MINUS, 30 września 2002 r.
Powrót do strony tytułowej Szczecineckiej Gazety Internetowej "Plus-Minus"