Mapa terenu i okolic bazy - poufna do 1993 r.

Z bogatym materiałem fotograficznym dotyczącym bazy można zapoznać się klikając na zamieszczony tutaj
--> migający napis lub na reprodukowaną mapę. Redakcja poleca zapoznawanie się z obiektami bazy przy pomocy planu obiektów bazy, który dostępny jest właśnie w podany sposób.

Bazę lustrował, fotografował i dokumentował Krzysztof KUCHARSKI.
Opracowanie map, planów oraz grafiki - Marek W. Piłat.


Redakcja PLUS-MINUS, dnia 30 września 2002 r.