SILOS DWUSTRONNIE PRZEJEZDNY
NA NOSICIELA UZBROJENIA

Wjazd do silosu jest trudny do zauważenia, mimo iż upłynęło prawie 9 lat od ostatnich tego rodzaju czynności człowieka.

Tunel dwustronnie przejezdny (silos) zbudowany jest z żelbetowych elementów prefabrykowanych łączonych na stalowe złącza. Jego wysokość wynosi około 6 metrów. Służył zapewne jako schronienie dla uzbrojonej wyrzutni.

Żelbetowa konstrukcja tunelu została obsypana ziemią, zwiększając odporność konstrukcji na wszelkiego rodzaju trafienia. Plamiaste, zielonawo-żólte maskowanie ścian wyblakło pod wpływem warunków atmosferycznych.

Pierścieniowa, żebrowana konstrukcja tunelu dobrze widoczna. Zdumiewa fakt, że ściany tunelu zostały pomalowane starannie, że pomalowano również tzw. brudniki przy podłodze - przecież od początku swego istnienia był to obiekt, który nie posiadał wrót, otwarty, do którego wiatr ustawicznie musiał nanosić kurz i piasek.

Widok tego samego tunelu od strony drugiego wjazdu. Tu znacznie lepiej zachowało się maskujące malowanie ścian osłonowych wjazdu do tunelu.

Zauważyć można porastające grzbiet bunkra kilkunastoletnie
sosny - młodsze wiekiem od sąsiednich drzew.

Z tunelu wiódł tunel ewakuacyjny dla personelu obsługi.
Konstrukcja tego bocznego tunelu jest inna - złożono go również z elementów prefabrykowanych przypominających kręgi studzienne dużych rozmiarów.

Wyjście ewakuacyjne w ścianie tunelu łączy się z rowem łącznikowym - transzeją.
To samo wyjście ewakuacyjne widziane z zewnątrz, z lasu.
Zapadnięty dzisiaj rów łacznikowy (transzeja ? - brak przedpiersia) miał w przeszłości głębokość równą wzrostowi rosłego mężczyzny.

Z bogatym materiałem fotograficznym dotyczącym bazy można zapoznać się klikając na niniejszy link
(skryty pod obrazkiem z napisem "Zobacz") W ten sposób można powrócić do planu obiektów bazy, wybrać następny klikając na oznaczenie lub napis na planie.

Wyjaśniamy, że plan został sporządzony na podstawie odręcznego szkicu, obiekty na planie nie są w skali, nie zostały zwymiarowane itd.Bazę lustrował, fotografował i dokumentował Krzysztof KUCHARSKI.
Opracowanie map, planów oraz grafiki - Marek W. Piłat.Redakcja PLUS-MINUS, 30 września 2002 r.
Powrót do strony tytułowej Szczecineckiej Gazety Internetowej "Plus-Minus"